Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Категорії роду у іменників у сучасній російській мові

Реферат Категорії роду у іменників у сучасній російській мові

категорії роду у іменників у сучасній російській мові


Зміст


ВСТУП

ГЛАВА 1. ІСТОРИЧНЕ ЗМІНА ПОГЛЯДІВ НА КАТЕГОРІЮ РОДА іменників

.1 Категорії роду

.2 Чоловічий і жіночий роди

.3 Середній рід

.4 Загальний рід

.5 Парний рід

.6 Категорія роду у запозичених слів

.7 Семантика категорії роду

.8 Розмовне вживання

.9 живим і неживим як ознака роду

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

категорія рід іменник ім'я

Введення


Дана робота присвячена вивченню категорії роду у іменників у сучасній російській мові. У силу того, що думки вчених про даної категорії розходяться, вона становить особливий інтерес для дослідження. p align="justify"> Актуальність обраної теми обумовлена ​​тим, що вчення про граматичних формах і категоріях мови тісно пов'язане з мовою, мовленням і словом. Мова - потік безперервного словесної творчості, вміщений у визначений колективний контекст. У мові все взаємопов'язано і взаємообумовлено. Контекст мовного цілого служить смисловим фоном для здійснення мовлення. p align="justify"> Метою даної роботи є розгляд питань, пов'язаних з особливостями категорії.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

) вивчити теоретичні матеріали, присвячені вивченню категорії роду в сучасній російській мові;

) вивчити історичну трактування категорії роду;

) виділити основні критерії, що визначають категорію роду;

) знайти і проаналізувати приклади роду іменників;

) сформулювати висновки.

Об'єктом дослідження з'явилася граматична категорія роду іменників.

У роботі використовувалися такі методи і прийоми наукового дослідження: описовий, метод суцільної вибірки, структурно-семантичний, методи лінгвістичного спостереження, прийоми класифікації та систематики.

Наукова новизна в комплексному описі НЕ узагальненого раніше теоретичного матеріалу стосується категорії роду.

Практична значущість роботи полягає в можливості використання даного дослідження на уроках російської мови в школі.

Робота складається з вступу, основної частини, висновків та списку використан...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Акцентна варіантність іменників чоловічого роду
  • Реферат на тему: Категорія роду у імен сцществітельних
  • Реферат на тему: Дослідження електричних ланцюгів при перехідних процесах першого і другого ...
  • Реферат на тему: Мова як система знаків особливого роду
  • Реферат на тему: Категорії відмінка іменника в сучасній англійській мові