Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування лексичних навичок англійської мови на середньому етапі навчання в середній школі

Реферат Формування лексичних навичок англійської мови на середньому етапі навчання в середній школі

Формування лексичних навичок англ.яз. на середньому етапі навчання у середній школі.

В В 

" Якщо припустити що пріоритет у навчанні усного мовлення повинен бути відданий культурно-побутової тематики, то, по-перше, така спрямованість навчання повинна бути належним чином забезпечена лексично і граматично, тобто відповідними заходами з відбору та організації мовного матеріалу, по-друге, виникає питання, коли і в якому обсязі повинні вивчатися чисто "лексичні", побутові теми, як правило, позбавлені (крім епізодичних випадків) "виходу" в реально-інформативне спілкування, але необхідні, тому що з їх допомогою вводиться лексика, потрібна для розуміння фабульних текстів. Спробуємо відповісти на ці питання.

Як відомо, програма вимагає до кінця другого року навчання засвоєння 550 лексичних одиниць (далі ЛЕ), куди входять більшість стройових слів, а також частина найбільш частотної межтематіческой лексики, яку не можна прямо співвіднести з тією чи іншою темою усного мовлення. Як показав аналіз активного словника, що підлягає засвоєнню до кінця другого року навчання за діючими підручниками, на частку тематичної лексики припадає близько 300 ЛЕ словникового мінімуму 4-5 класів. Виходячи з цієї середньої цифри і слід проводити функціонально орієнтований відбір лексичного матеріалу, покликаний змоделювати семантичний аспект говоріння в рамках реально-інформативної комунікації на основі відібраних тем.

Переважно реально-інформативна спрямованість навчання мовлення може бути додана переважанням культурно-побутової тематики - у цьому випадку стає можливим регулярне проведення бесід про події з життя учнів. Природно, що реально-інформативне зміст кожної теми (підтеми) вимагає відповідного лексичного забезпечення. Так, при вивченні теми "школа" для забезпечення учням можливості говорити про те, що відбувається (відбувалося, буде відбуватися) на тому чи іншому уроці, слід передбачити оволодіння такими ЛЕ, як to solve problems , to learn the rules ( words ), to learn new and interesting facts , to learn to understand the music , to write dictations і т.п. (Крім оперування вже вивченій лексикою); необхідно також ввести позначення оцінок. Це ж потрібно для реалізації вміння розповісти про свій улюбленому предметі.

Для лексичного забезпечення підтеми "На перерві" потрібні слова to play games , to run , to chat , to exchange ( stamps , coins , etc .), to go to the ... і т.п. При вивченні культурно-побутової теми "Спорт" в рамках підтеми "Спортивні секції" необхідне введення назв найбільш поширених видів спорту і, відповідно, спортивних секцій, а також такої лексики, як to go in for sports , to attend a sports section , to win , to lose , to take part in sports competitions . Ця ж лексика, а також слова team , fan , championship , score необхідні для реалізації вміння розповісти про спортивні передачах по телебаченню. Щоб дати учням можливість розповісти про прочитану книгу або переглянуті фільми, потрібне введення таких слів, як adventure , Indian , pirate , sailor , Civil ( Great Patriotic ) War , main character < i>, happy end і. т. п. Специфічними для теми "Кіно" є такі ЛЄ, як to play the leading role , actor , actress ; в той же час при розповіді про фільм можливе вживання практично всієї лексики за темою "Читання книг".

При відборі лексики принцип функціональності не повинен вступати в протиріччя з принципом частотності, хоча в окремих випадках це неминуче. Так, з'ясувавши за допомогою аналізу вмісту природних бесід учнів рідною мовою, що багато з них відвідують різні спортивні секції і регулярно обмінюються інформацією про що відбуваються в них події, можна прийти до висновку про необхідності включення підтеми "Спортивні секції "у розробку теми" Спорт ". Це в свою чергу вимагає включення до лексичний мінімум назв найбільш поширених секцій, ві...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи введення і закріплення лексичного матеріалу на середньому етапі нав ...
  • Реферат на тему: Інтелект карти як засіб формування лексичних навичок на середньому етапі на ...
  • Реферат на тему: Використання методів активного навчання на уроці ОБЖ при вивченні теми &Ава ...
  • Реферат на тему: Методична система навчання теми &Кодування інформації& в середній школі
  • Реферат на тему: Формування лексичних навичок на старшому етапі навчання