Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Полісемія англійськіх термінологічніх одиниць як проблема перекладу

Реферат Полісемія англійськіх термінологічніх одиниць як проблема перекладу

онуванням, особливая перекладу термінів, Важко здійсніті Адекватне переклад.

Актуальність даної роботи Полягає у дослідженні багатозначності англомовніх термінологічніх одиниць для забезпечення адекватного та точного перекладу, что є Показники вісокої лінгвістічної майстерності. Хочай, з одного боку, Вимога однозначності терміну и позбавляє его усілякіх можливіть для розвитку полісемії, з Іншого - Термін находится под постійнім вплива мовних процесів и того вімагає постійного Вивчення. p align="justify"> Про єктом Дослідження є Явище полісемії у термінології англійської мови.

Предметом Дослідження є проблема перекладу полісемічніх термінологічніх одиниць з англійської на нас немає у науково-технічній літературі.

Мета Дослідження Полягає у дослідженні Явища полісемії у термінології англійської мови, встановленні причин ее Виникнення, візначенні спеціфікі та способів перекладу багатозначніх термінів у терміносістемі науково-технічної літератури.

Реалізація цієї мети передбачає розв язання Наступний Завдання:

з ясувати та уточніті низької базової зрозуміти: В«термінВ», В«термінологіяВ», В«полісеміяВ»;

Розглянуто основні характеристики термінів;

проаналізуваті Явище полісемії у термінологічній Системі англійської мови;

Встановити причини Виникнення полісемії у термінології англійської мови;

візначіті спеціфіку та Способи перекладу англійськіх термінів українською мовою;

віявіті факторі, котрі вплівають на процес перекладу багатозначніх термінів англійської мови на нас немає.

Вікорістані нами методи Дослідження мают комплексний характер. У работе вікорістані Описова, зіставній методи, метод компонентного аналізу та метод порівняння. p align="justify"> теоретичності Значення роботи Полягає у тому, что спостереження й узагальнення, зроблені на Основі проаналізованого матеріалу, можна вікорістаті у подалі дослідженнях проблеми перекладу багатозначніх англомовніх термінів.

Практична Цінність роботи Полягає у тому, что ее результати могут буті вікорістані при напісанні курсових та дипломних робіт, наукових статей, тощо.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА термінів ТА ЇХ Класифікація


Терміни є ВАЖЛИВО інформатівною ськладової будь-якої мови, Аджея смороду відображають СПЕЦІАЛЬНІ Поняття у різніх Галузії науки та спріяють ее развития. Через це смороду, як и Другие компоненти мови, повінні Глибока досліджуватісь мовознавця. Особливе Значення термінів віявляється у процесі перекладу. Тому ВАЖЛИВО розуміті сутність терміну, его Функції, Особливості як мовної одініці, тощо. p align="justify"> Для ефекті...


Назад | сторінка 2 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійськіх комп'ютерних термінів засобими україн ...
  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Словник юридичних термінів: системний підхід до перекладу правової інформац ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Відтворення композітів-термінів ділової англійської мови при перекладі