Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Сутність формальної і математичної логіки

Реферат Сутність формальної і математичної логіки

Зміст


Логіка формальна і діалектична. Математична логіка

Завдання

Список використаних джерел


Логіка формальна і діалектична. Математична логіка


Логіка (від грец. logos - слово, поняття, міркування, розум) - у найбільш широкому розумінні її предмета - досліджує структуру мислення, розкриває лежать в його основі закономірності руху до істини.

Оскільки думки виражаються в мові, вони мають звукові, або мовні форми. Одна і та ж думка може виражатися в мові по-різному. Наприклад, пропозиції В«Петро - студентВ», В«Peter is a studentВ», В«Peter ist studentВ» висловлюють одну й ту ж думку. Можна навести приклади різних способів вираження деякої думки в одній мові, наприклад, в російській. Крім звукової форми, кожна думка має логічну форму (Логічну структуру). p> Логічна структура думки, вираженої наведеними вище пропозиціями, така: В«Деякий певний предмет має деяким певним властивістю В», або при іншому підході: В«Деякий певний предмет є елементом деякого певного класу предметів В».

Як виявляти логічну форму більш складних думок, а також процесів мислення (міркувань)? p> Для знаходження способу, дозволяє виявляти логічні форми різних думок і процесів мислення, виділимо найбільш загальні властивості і характеристики речей і явищ, найбільш загальні відносини між речовинами і явищами, а також найбільш загальні властивості і характеристики самих думок і відносини між ними. Ці властивості, характеристики і відносини є предметом вивчення логіки. Вони виражаються наступними словами і словосполученнями: В«сутьВ»/В«єВ», В«єВ» /, В«всеВ»/В«Кожен,В« жоден В»/,В« деякі В»,В« якщо ... то В»,В« і В»,В« або В»,В« отже В», В«Невірно, що ...В»/В«неВ»/і деякими іншими, званими логічними термінами, на відміну від нелогічних термінів, що позначають речі і явища або виражають властивості і відносини, які не є предметом логіки.

Щоб виявити логічну форму думки, потрібно відволіктися від більшої частини змісту нелогічних термінів, входять до словосполучення, що виражає цю думку. Зробити це можна різними способами. Можна, наприклад, опустити нелогічні терміни у цьому словосполученні і поставити замість них багатокрапки, штрихові й інші лінії. При цьому слід замість різних входжень одного і того ж терміну креслити однакові лінії, а замість входжень різних термінів - різні лінії. Останні зауваження як саме і говорять про неповну відверненні від сенсу нелогічних термінів. За типом ліній можна відновити тип нелогічних термінів, В«від більшої частини сенсуВ» яких відбулося відволікання. p> Другий спосіб відволікання від сенсу нелогічних термінів полягає в заміні цих термінів символами - змінними. І в цьому випадку замість різних входжень одного і того ж терміна ставиться одна і та ж змінна, а замість різних термінів - різні змінні. Крім того, замість термінів різних типів ставляться і змінні різних типів.

Нехай дано міркування:

(1) Всі метали є теплопровідними речовинами.

Всі метали є електропровідними речовинами.

Отже, деякі електропровідні речовини є теплопровідні. p> (2) Слідчий - юрист.

Отже, хороший слідчий - хороший юрист. p> (3) Муха - тварина. Отже, велика муха - велика тварина. p> У двох наступних міркуваннях мається на увазі слово В«всеВ». p> В результаті заміни нелогічних термінів змінними отримаємо, відповідно, вирази:

(1) Всі М суть Р. Всі М суть S. Отже S суть Р.

(2) Всі S суть Р. Отже, всі Sq суть Pq. p> (3) Всі S суть Р. Отже, всі Sq суть Pq. p> Вони висловлюють логічні форми зазначених міркувань.

Таким чином, логічна форма - це структура думки, або процесу мислення, що отримується в результаті відволікання від смислу/від його більшої частини/нелогічних термінів.

Логічна форма виражає частина змісту думки. Вона інформативна. p> Так, зміст, виражається логічною формою першого міркування, таке: В«Якщо всі предмети класу М включаються в клас Р. і всі предмети класу М включаються в клас S, то деякі предмети класу S включаються в клас Р В». Іншими словами, кожна думка має звукову, або мовну, форму вираження і зміст. Весь зміст ділиться на логічне та нелогическое. Логічний зміст виражається логічними термінами і почасти нелогічних, а нелогическое нелогічних.

Логічні форми можна класифікувати за типами. Основними типами логічних форм є поняття, судження і умовивід. p> Поняття - це думка, в якій узагальнено і виділені в клас предмети на основі системи ознак, загальною тільки для предметів цього класу. p> Приклад поняття: дія або бездіяльність, кваліфіковане законом як караного (поняття злочину).

До суджень відносяться думки, в яких стверджується наявність або відсутність властивостей у предметів, відносин між предметами, зв'язків між предметами. Приклади: (1) Курящий людина говорить багато, але невпопад.

(2) Людина, що палить з серйозним виглядом, вважає, що думки величезної державної важливості витають у нь...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особистісні особливості засуджених до різних термінів позбавлення волі
  • Реферат на тему: Деякі Особливості перекладу Економічних термінів у сучасній французькій мов ...
  • Реферат на тему: Формальна логіка і мислення, висновок і міркування
  • Реферат на тему: Структурні типи і системні відносини термінів у ЛСГ «назви осіб за професіє ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу термінів (на основі англійських економічних текстів)