Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Силовий розрахунок важільного механізму

Реферат Силовий розрахунок важільного механізму

Зміст

1 Проектування схеми, структурне і кінематичне дослідження важільного механізму

2 Проектування неравносмещенной евольвентної зубчастої передачі та аналіз зубчастого механізму

3 Силовий розрахунок важільного механізму

4 Розрахунок маховика

Література

1. Проектування схеми, структурне і кінематичне дослідження важільного механізму

Варіант 20 В  Вихідні дані

l OA = 0,2; l AB = 0,6; l З D = 0 , 2; l В C = 0,5;

w 1 = 60ПЂ з -1 ; Y З = -0,45 l D Е = 0,7; X З = -0,22

X Е = -0,7


Потрібно виконати:

- провести структурний аналіз механізму;

- для восьми рівновіддалених (через 45 В°) положень провідної ланки побудувати положення інших ланок;

- для кожного положення плану механізму побудувати план швидкостей, а для двох положень - план прискорень;

- обчислити лінійні швидкості і прискорення ланок механізму.

Результати обчислень звести в таблиці;

- на планах механізму завдати напрямки кутових швидкостей і прискорень відповідних ланок;

1 Структурний аналіз механізму

Визначаємо ступінь рухливості. Так як механізм плоский, то застосовуємо формулу П.Л. Чебишева


W = 3n - 2P 5 - P 4 ,


де n - число рухомих ланок;

Р 4 , Р 5 - Число кінематичних пар відповідно четвертого і п'ятого класів. p> n = 5;

P 5 : O, A, B, C, D,. Е 45 , Е 56 ;

P 4 - Ні. p> W = 3.5 - 2.7 - 0 = 1.

Це означає, що дана кінематична ланцюг є механізмом, в якому досить мати одне провідне ланка.

Для визначення класу механізму розбиваємо його на структурні групи, у кожної з яких визначаємо клас, порядок і вид.


В

А

Е З

В 

Д

II, 2п, 2в. II, 2п, 1в. <В 

Про

О™

Формула будови механізму має вигляд


I (6,1) В® II (2,3) В® II (4,5). br/>

У цілому механізм другого класу. Всі механізми другого класу досліджуються методом планів.


1.1 Побудова плану механізму В  Визначаємо масштаб для побудови плану механізму

m l = l OA /OA,

m l = 0,2/20 = 0,01 м/мм.


У прийнятому масштабі висловлюємо всі інші геометричні параметри і ланки механізму.


АВ = l A В /m l = 60 мм, ВС = 50 мм, DЕ = 70 мм, СD = 20 мм ,

Y З = 45 мм, X З = 22 мм. X Е = 70 мм. br/> 1.2 Побудова планів швидкостей механізму

Побудова починаємо з визначення лінійної швидкості точки А, що належить провідному ланці ОА. br/>

V A = w 1 В· l OA = 60 в€™ 3,14 В· 0,2 = 37,68 м/с.

В  Напрямок швидкості точки А визначиться з векторного рівняння

V A = V O + V AO , V AO ^ OA. p> Довжина відрізка приймається з умови отримання В«зручногоВ» масштабу m V .


m V = V A /Pа = 37,68/62,8 = 0,6 (м/с)/мм.


Далі будуємо план швидкостей для структурної групи, що складається з ланок 2, 3 по рівняння


V B = V A + V BA , V B = V з + V B З ,


де V BA - вектор відносної швидкості точки В відносно точки А, спрямований перпендикулярно АВ;

V B З - вектор відносної швидкості точки В відносно точки С, спрямований перпендикулярно ВР;

Проводимо з полюса лінію перпендикулярну НД, а з точки а - лінію, перпендикулярну ланці АВ. У перетині цих ліній знайдеться точка в .

Швидкість точки D визначаємо по теоремі подоби з співвідношення


ВС/СD = Pb/Pd => Pd = Pb В· CD/BC = 43.20/50 = 17,2 мм.


Швидкість т. Е визначаємо за рівнянням:


V Е = V D + V Е D


де V Е D - вектор відносної швидкості точки Е щодо точки D, спрямований перпендикулярно DЕ;

V Е - вектор абсолютної швидкості точки Е, спрямований паралельно осі х.

З плану швидкостей визначаємо лінійні швидкості точок:

V B = Pb В· m V = 43 В· 0,6 = 25,8 м/с; V BA = ab В· m V = 54 В· 0,6 = 32,4 м/с;

V Е D = Еd В· m V = 10 В· 0,6 = 6 м/с; ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Визначення закону руху важільного механізму при встановленому режимі роботи ...
  • Реферат на тему: Визначення основних законів кінематики механічних систем, їх застосування д ...
  • Реферат на тему: Кінематичний і силовий розрахунок важільного механізму
  • Реферат на тему: Силовий аналіз важільного механізму
  • Реферат на тему: Рівняння рівноваги. Проекція швидкості точки