Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Методи визначення коренів рівняння

Реферат Методи визначення коренів рівняння


Методи визначення коренів рівняння


Введення


Якщо закони функціонування моделі нелінійні, а модельований процес або система володіють одним ступенем свободи (тобто мають одну незалежну змінну), то така модель, як правило, описується одним нелінійним рівнянням.

Якщо функція f (x) включає в себе тригонометричні або експонентні функції від деякого аргументу x, то її рівняння f (x) = 0 називається трансцендентним рівнянням. Такі рівняння зазвичай мають нескінченну безліч рішень. p align="justify"> Доведено також, що не можна побудувати формулу, за якою можна було б вирішувати довільні алгебраїчні рівняння вище четвертого ступеня.

Більшість вживаються наближених методів розв'язання рівнянь є по суті способами уточнення коренів. Для їх застосування необхідно знання інтервалу ізоляції [a, b], в якому лежить уточнюється корінь рівняння. p align="justify"> Процес визначення інтервалу ізоляції [a, b], який містить тільки один з коренів рівняння, називається відділенням цього кореня.

Процес відділення коренів проводять виходячи з фізичного змісту прикладної задачі, графічно, за допомогою таблиць значень функції f (x) або за допомогою спеціальної програми відділення коренів. Процедура відділення коренів заснована на відому властивість безперервних функцій: якщо функція неперервна на замкнутому інтервалі [a, b] і на його кінцях має різні знаки, тобто f (a) f (b) <0, то між точками a і b є хоча б один корінь рівняння. Якщо при цьому знак функції f '(x) на відрізку [a, b] не змінюється, то корінь є єдиним на цьому відрізку. p align="justify"> Процес визначення коренів алгебраїчних і трансцендентних рівнянь складається з 2 етапів:

. відділення коренів, - тобто визначення інтервалів ізоляції [a, b], всередині якого лежить кожен корінь рівняння;

. уточнення коренів, - тобто звуження інтервалу [a, b] до величини рівної заданої ступеня точності eps.

Для алгебраїчних і трансцендентних рівнянь придатні одні й ті ж методи уточнення наближених значень дійсних коренів:

. метод половинного ділення (метод дихотомії);

. метод простих ітерацій;

. метод Ньютона (метод дотичних);

. метод хорд.


1. Математична постановка задачі


Метою даного курсового проекту є розробка програми для знаходження коренів нелінійних рівнянь. З усіх можливих способів знаходження коренів були для реалізації були обрані:

- метод половинного ділення (метод дихотомії);

метод простих ітерацій;

метод Ньютона (метод дотичних);

...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми обчислення коренів нелінійних рівнянь за допомогою методу ...
  • Реферат на тему: Знаходження коренів рівняння методом простої ітерації (ЛИСП-реалізація)
  • Реферат на тему: Метод Ньютона (метод дотичних). Рішення систем нелінійних алгебраїчних рів ...
  • Реферат на тему: Обчислення коренів нелінійного рівняння з заданою точністю
  • Реферат на тему: Знаходження коренів рівнянь різними методами