Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Лексичні проблеми перекладу запозичених слів в китайській мові

Реферат Лексичні проблеми перекладу запозичених слів в китайській мові

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ І фонетично ЗАПОЗИЧЕННЯ В КИТАЙСЬКУ

1.1 Лінгвістичні проблеми та способи перекладу

.2 Наукове уявлення про запозичення і фонетичному запозиченні як його різновиди

.3 Причини появи фонетичних запозичень в китайській мові

.4 Характерні особливості фонетичних запозичень в китайській мові

ГЛАВА 2. ЗАПОЗИЧЕННЯ У лексиці І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ В КИТАЙСЬКУ

.1 Англо-американізми та іноземні запозичення в китайській мові: вживання і семантика

2.2 Труднощі лексичних запозичень при перекладі з російської мови

.3 Переклад лексичних запозичень з російської мови на китайський

2.4 Англійські запозичень в сучасній китайській мові: лінгводидактичний аспект

ГЛАВА 3. фонетичні Запозичення китайської МОВИ В РІЗНИХ СФЕРАХ ВЖИВАННЯ

.1 Фонетичні запозичення в назвах торгових марок

.2 Фонетичні запозичення в повсякденному житті

.3 Фонетичні запозичення в політичній сфері

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТОК


ВСТУП


Проблема запозичень у сучасній китайській мові актуальна для лінгвістики китайської мови. Лексичний фонд китайської мови знаходиться в процесі постійної зміни. Одні слова виходять з ужитку, з'являються нові, поповнюють словниковий склад мови. Поява нових слів відбувається різними шляхами: шляхом прямого і непрямого запозичення з інших мов або створення нових лексичних одиниць на основі ресурсів китайської мови. Особливо виріс інтерес до іноземних запозичень за останні десятиліття і навіть за останні роки. Інтерес до проблеми запозичення пояснюється, по-перше, значним збільшенням питомої ваги термінів у лексиці будь-якої мови, що викликано розвитком наук і спеціальних галузей знання, по-друге, розширенням міжмовних контактів у зв'язку із зростанням міждержавних зв'язків і відносин. У своїй роботі я спробував дати аналіз і розглянути класифікацію запозичень в китайській мові, причини слабкого проникнення в китайську мову фонетичних запозичень і використання в ньому калік і полукалек, а також дати оцінку і характеристику особливостей китайської термінології. Існує велика наукова література, присвячена питанням запозичень, вирішальна ці проблеми на матеріалах самих різних мов. Вийшли спеціальні роботи з проблем запозичень в китайській мові. Серед них робота Гао Мінк і Лю Чжентаня «Дослідження запозичень в сучасній китайській мові», стаття Чжан Цинюань «Деякі відомості, отримані в результаті первинного аналізу запозичень в сучасній китайській мові.

У даній роботі проблеми запозичень будуть розглядатися безпосередньо на матеріалі сучасної китайської мови. Розгляд питань запозичень вимагає врахування низки положень про звуковому складі слів, характеру складу. При висвітленні цих питань я спираюся на роботи в основному російських дослідників, а також роботи російських і зарубіжних китаїстів, таких як: Семенас А.Л., Іванов В.В., Горєлов В.І., Гао Мінкан, Лю Чжентань.

...


сторінка 1 з 38 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фонетичні запозичення в китайській мові
  • Реферат на тему: Аналіз англо-американських запозичень у німецькій мові
  • Реферат на тему: Розширення словникового складу французької мови шляхом запозичень
  • Реферат на тему: Способи вираження часу в сучасній китайській мові
  • Реферат на тему: Причини і наслідки запозичення іноземних слів для розвитку російської мови