Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Способи Досягнення еквівалентності при перекладі англійської Економічної літератури на нас немає

Реферат Способи Досягнення еквівалентності при перекладі англійської Економічної літератури на нас немає

Способи Досягнення еквівалентності при перекладі англійської Економічної літератури на нас немає


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1 . Особливості англійської Економічної термінології

1.1 Полісемія термінологічної лексики та варіатівність відповідностей у перекладі

1.2 Типи та діференціація Економічних термінів

1.3 Міжкультурна Співпраця та складність перекладу

РОЗДІЛ 2 . Шляхи перекладу англійськіх Економічних термінів українською мовою

2.1 екстралінгвальні Чинник розвітку Економічної лексики: лінгвокультурній аспект

2.2 Переклад безеквівалентної термінології

2.3 Основні Способи перекладу складних Економічних термінів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А. Апробація прійомів перекладу тексту з мікроекономікі на прікладі статьи «Bank Losses Lead To Drop In Credit Card Debt»

ВСТУП

економічний Термін лексика переклад

Переклад фахової лексики стає основою наукового перекладу, ВАЖЛИВО засобой міжкультурної комунікації, что Постійно прівертає уваг дослідніків. Особливо це стосується термінології Економічної Галузі, яка за Останнє десятиліття представлена ??великою кількістю лексікографічніх видань, дисертацій, полемічніх публікацій ТОЩО.

Термінологічна лексика посідає Значне місце в Словниковий складі мови. До термінологічної лексики належати УСІ слова, что про єднуються в мові под загальною Назв «Терміни». За визначеня І. Білодіда, терміном назівається Спеціальне слово або словосполучення, что вжівається для точного вираженною Поняття з певної Галузі знання - науки, техніки, Суспільно-політічного життя, мистецтва, ЕКОНОМІКИ ТОЩО [8, с. 158]. Термін может буті Утворення на Основі рідної мови або запозичення як Із нейтрального термінологічного банку (Міжнародні греко-латінські терміноелементі), так и з Іншої мови, ВІН винен відображаті ознакой Певного Поняття; Значення терміну для спеціаліста дорівнюється значеннями Поняття.

значний кількість термінів у сучасній українській мові утворен за рахунок загальновжіваніх слів, їх взаємного Проникнення з різніх Галузії техніки, запозичення з інтернаціональної лексики за словотвірними моделями, Які характерні для сучасної англійської мови [17, с. 34].

Альо оскількі економічні Терміни є Переважно складаний термінамі або термінамі-словосполучень, то смороду є основною проблемою перекладу англійської Економічної літератури.

Переважно більшість термінів становляит препозітівні атрібутівні словосполучення, тоб Такі, де є Означення й означування компонент, при цьом Означення Стоїть у словосполученні на первом місці.

Окремо та в поєднані з іншімі мовознавчімі проблемами Різні аспекти перекладу термінів вісвітлюваліся в працях Є. Бреуса, Л. Борисової, В. Карабан, В. Коптілова, І. Корунця, В. Назарова, Ф. Ціткіної та ін.

Існує Багато ДОСЛІДЖЕНЬ Щодо перекладу технічної та Наукової термінології, альо недостатньо Розкрити проблему перекладу спеціфічної термінології, зокрема мікроеконо...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійської термінологічної лексики в Галузі медицини
  • Реферат на тему: Особливості перекладу ненормативної лексики англійської мови
  • Реферат на тему: Деякі Особливості перекладу Економічних термінів у сучасній французькій мов ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійськіх комп'ютерних термінів засобими україн ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...