Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вивчення структури та змісту процесу організації проектної діяльності у формуванні регулятивних універсальних навчальних дій учнів

Реферат Вивчення структури та змісту процесу організації проектної діяльності у формуванні регулятивних універсальних навчальних дій учнів

Зміст


Введення

Глава 1. Універсальні навчальні дії: формування, види дій

.1 Теоретичні обгрунтування універсальних навчальних дій

.1.1 Передумови формування універсальних навчальних дій. Концепції розуміння УУД

.1.2 Універсальні навчальні дії у Федеральному державному освітньому стандарті

.2 Характеристика універсальних навчальних дій

Глава 2. Організація проектної діяльності в школі

Висновок

Список використаної літератури

Додатки


Введення

кожним роком в гонитві за європейськими стандартами зміни в російському суспільстві стають більш динамічними і масштабними. Зазнають значну реорганізацію соціально-економічна і цивільно-правова сфери. У зв'язку c цими процесами, загалом, і в цілях інтеграції освітніх систем європейських країн в рамках Болонського процесу зокрема змінюється уявлення o сучасній школі. Реформується система освітніх установ і структура освітнього процесу.

Відповідно c потребами суспільства в основу нових освітніх стандартів закладені не тільки передача вчителем готових предметних знань учневі, але формування і соціалізація особистості, яка повинна добре орієнтуватися в суспільних відносинах і швидко адаптуватися до постійно мінливих умов. Виправдано виникає потреба в нових методах і технологіях викладання, які могли б відповідати сучасним потребам суспільства. При цьому знання, отримані учнями за час навчання в школі не повинні бути нижче встановлених Державним освітнім стандартом.

Одним із способів реалізації цих цілей є формування регулятивних універсальних навчальних дій (УУД). У широкому сенсі термін «універсальні навчальні дії» означає здатність суб'єкта до самовдосконалення та саморозвитку шляхом активного свідомого присвоєння нового соціального досвіду [9]

У більш вузькому сенсі, УУД можна розглядати як сукупність дій учня, які забезпечує соціальну компетентність, здатність до самостійного засвоєння нових знань і умінь, включаючи культурну ідентичність і толерантність.

Актуальність вивчення такого явища як УУД обумовлена ??новими соціальними запитами, вимогами суспільства про підвищену професійної мобільності та безперервній освіті. Одним з найбільш ефективних способів формування УУД є проектування. Проектна діяльність у даному дослідженні розглядається c точки зору її організації у формуванні УУД учнів.

Проблема дослідження: Як сформувати регулятивні універсальні навчальні дії школяра через здійснення проектної діяльності.

Об'єктом дослідження є проектна діяльність учнів.

Предметом дослідження виступає метод проектування як спосіб формування регулятивних УУД.

Мета дослідження

Вивчення структури та змісту процесу організації проектної діяльності у формуванні регулятивних універсальних навчальних дій учнів.

Завдання дослідження

1. Розкрити поняття «проектна діяльність» і «регулятивні універсальні навчальні дії»;

2. Визначити взаємозв'язок цих понять;

. Розглянути теоретичні основи формування регулятивних УУД.

Теоретико-методологічною базою дослідження служить системно-діяльнісний...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектна діяльність як засіб формування регулятивних універсальних навчальн ...
  • Реферат на тему: Формування регулятивних універсальних навчальних дій молодших школярів у му ...
  • Реферат на тему: Особливості формування регулятивних універсальних навчальних дій (УДД) у мо ...
  • Реферат на тему: Психологічні особливості формування універсальних навчальних дій школярів у ...
  • Реферат на тему: Засоби формування універсальних навчальних дій учнів 5-6 класів на уроках р ...