Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проблеми особистісних особливостей обдарованих дітей молодшого шкільного віку (за матеріалами психолого-педагогічних досліджень)

Реферат Проблеми особистісних особливостей обдарованих дітей молодшого шкільного віку (за матеріалами психолого-педагогічних досліджень)

«Проблеми особистісних особливостей обдарованих дітей молодшого шкільного віку (за матеріалами психолого-педагогічних досліджень)»

Введення

інтелектуальний обдарованість особистісний

Нині феномен обдарованості став однією з найбільш широко і активно обговорюваних психолого-педагогічних тем. Завдяки переорієнтації вітчизняної системи освіти на особистісно-орієнтовані і розвиваються освітні технології в останнє десятиліття спостерігалася значне підвищення інтересу до обдарованих дітей, і відзначалася необхідність об'єднання зусиль фахівців різних областей знання, для вирішення проблеми навчання таких дітей.

Довгий час наша школа була орієнтована на «середнього» учня. Учні ж, легко засвоюють навчальну програму, що проявляють творче мислення, швидко просуваються в розвитку, зазвичай не привертали до себе спеціальної уваги. Тому що стало можливим зміна ставлення до дітей, котрі виявляють неординарні здібності, стало однією з причин створення великого числа інноваційних навчальних закладів, основною метою яких є виявлення, навчання і всебічний розвиток обдарованих учнів.

Обдаровані учні складають групу психолого-педагогічного ризику, пов'язаного, насамперед, з діссінхроніі розвитку, труднощами встановлення комунікативних контактів, розвитком обдарованості по типу прихованої, а також з відомим феноменом «зняття» обдарованості з віком. Крім цього, високі результати успішності обдарованої дитини нерідко створюють ілюзію великих, а часом майже безмежних його можливостей, що вимагає відповіді на питання про нервово-психічної ціною, яку платить дитина за досягнення високих результатів у навчальній діяльності.

Тому нам видається цікавим вивчення проявів обдарованості в молодшому шкільному віці. Недооцінка природних особливостей учнів нерідко призводить до вибору форм і методів навчання, що не відповідають функціональним можливостям дитини, і може стати причиною зниження у нього мотивації і формування негативного ставлення до школи в цілому.

Все вищесказане і визначило вибір теми цього дослідження.

Метою даної роботи є аналіз особистісних особливостей та інтелектуальної діяльності обдарованих дітей.

Об'єкт дослідження - молодші школярі.

Предмет дослідження - особистісні особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

У відповідності з метою та гіпотезою дослідження нами були поставлені такі завдання:

1. Проаналізувати основні напрями у вивченні феномену обдарованості.

2. Розкрити значущість особистісних особливостей у розвитку обдарованості.

Методологічною основою дослідження стали підходи до вивчення обдарованості вітчизняних і зарубіжних авторів: Н.С. Лейтеса, В.А. Крутецкого, В.Н. Дружиніна, М.А. Холодної, Л.І. Ларіонової, А. Біне, Дж. Гілфорда, Дж. Рензулли, Л. Термена, В.Штерна та ін, концепція навченості Н.А. Менчинской, теорія інтелектуальної активності Д.Б. Богояаленской, дослідження Індивідуальних відмінностей і здібностей Б.М. Теплова, В.М. Русалова.


1. Проблема інтелектуаль...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження особливостей уваги у дітей з затримкою психічного розвитку моло ...
  • Реферат на тему: Проблеми психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в освітньому п ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільног ...
  • Реферат на тему: Аналіз особливостей розвитку творчої уяви у дітей молодшого шкільного віку ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічне виявлення індивідуальних задатків обдарованих дітей у ...