Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості пізнавального розвитку дітей раннього віку

Реферат Особливості пізнавального розвитку дітей раннього вікуЗМІСТ


Введення

1. Теоретичні основи пізнавального розвитку дітей раннього віку

1.1 Вікова періодизація і характеристика раннього віку

1.2 Пізнавальний розвиток у дошкільному віці

1.3 Формування пізнавального інтересу в ранньому віці

2. Організація і методи дослідження пізнавальної діяльності дітей раннього дошкільного віку

2.1 Організація емпіричного дослідження

2.2 Методики дослідження

3. Результати емпіричного дослідження

3.1 Результати методики "Завдання з кубиками"

3.2 Результати методики "Завдання з геометричними формами"

3.3 Результати методики "Завдання з співвіднесенням предметів"

3.4 Результати методики "Завдання з предметами побуту"

3.5 Рекомендації з організації занять з розвитку пізнавальної сфери з дітьми раннього віку

Висновки

Література


Введення

Актуальність дослідження. Проблема пізнавального інтересу - одна з найбільш актуальних у сучасній педагогіці. Педагогічною наукою доведено необхідність теоретичної розробки цієї проблеми і здійснення її практикою виховання.

Дуже важливо розвиток інтересу до навколишнього світу, до праці і до життя людей. Інтерес спонукає до пошуку нових знань, нових умінь, нових способів роботи; він робить людину більш діяльним, енергійним і стійким в цих шуканнях. Інтерес допомагає розширити і поглибити знання, підвищити якість роботи, він сприяє творчому підходу людини до своєї діяльності. Інтерес до знання проявляється в бажанні опанувати новою інформацією, у прагненні до самостійного шуканню нового, потреби вирішити виникаючі в ході роботи питання.

У останні роки психологи все частіше звертають увагу педагогів дошкільних установ та батьків на значимість проблеми розвитку, виховання і навчання дитини з народження до 3 років. Вітчизняні та зарубіжні вчені приходять до єдиної думки про наявність особливої вЂ‹вЂ‹чутливості дітей цього віку до мовному, сенсорному, розумовому, фізичному, естетичному, патріотичному та інших напрямках розвитку особистості. Ранній вік розглядається як унікальний в плані вирішення навчальних, розвиваючих і виховних завдань. У перші роки життя важливо забезпечити фізичний, розумовий, моральний і естетичний розвиток дітей. Велике значення у вихованні здорових і добре розвинених дітей має правильна організація їхнього життя в період звикання (Адаптації) до дитячого закладу. Процес звикання до нових умов важкий для формується нервової системи дитини. У цей період необхідно забезпечити єдність виховних прийомів, використовуються в сім'ї та дитячому закладі.

Одне з умов своєчасного та повноцінного розвитку дітей - їх гарне, урівноважений настрій. Воно підтримується правильною організацією життя. p> Саме цей період - вік дитинства, час дозрівання всіх основоположних функцій, є найсприятливішим для виховання і навчання дитини. Період від народження до 6 років має життєво важливе значення для всього майбутнього життя дитини. Освітня програма, що враховує психофізіологічні особливо дитини віком від 1 року до 3 років, є базою для розвитку інтелектуального потенціалу дитини. Про величезною спонукальної силі інтересу та його вплив на особистість людини, його діяльність свідчить відомий російський педагог В.П. Вахтерів. Аналізуючи життя і діяльність видатних людей, він виявив, що деякі з них опинилися в нецікавий їх області ледачими; навпаки, в області, яка їх цікавила, вони виявляли себе людьми живими, енергійними, яскравими, невтомними. Наявність інтересу до придбання знань і до здійснення трудової діяльності має у наш час особливого значення.

Пізнавальний інтерес - виборча спрямованість на пізнання предметів, явищ, подій навколишнього світу, активізує психічні процеси, діяльність людини, його пізнавальні можливості. Це таке прагнення до знання і самостійної творчій роботі, яке сполучається з радістю пізнання і спонукає людину як можна більше дізнатися раніше невідомого, зрозуміти і засвоїти.

У дошкільному періоді закладаються основи майбутньої особистості, формуються передумови фізичного, розумового, морального розвитку дитини. Погано, якщо пізнавальні інтереси не розвиваються, якщо дитина не цікавиться навколишнім життям, життям природи, людей. Він не накопичить яскравих вражень і відомостей, які служать основою подальшого придбання системи знань. Значення інтересу для розвитку та підвищення якості розумової діяльності і для загального розвитку дитини з найбільшою глибиною показав Л. С. Виготський. Він розкрив рушійні мотиви - потреби, інтереси, спонукання дитини, які активізують думку і направляють її в ту чи іншу сторону.

Актуальність розглянутої проблеми зумовила вибір теми дослідження: "Особливості пізнавального розвитку дітей раннього віку ".

Вивчення особливостей, оптимальних умов, шляхів і засобів навчання, розвитку та виховання дошкільнят раннього віку на заняттях з розв...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теоретичні та методичні засади фізичного виховання та розвитку дітей ранньо ...
  • Реферат на тему: Роль раннього віку для подальшого розвитку дитини
  • Реферат на тему: Педагогічне забезпечення розвитку пізнавального інтересу у дошкільнят - спі ...
  • Реферат на тему: Дослідження розвитку активної мови дітей раннього віку на заняттях з іграшк ...
  • Реферат на тему: Закономірності психічного розвитку дитини раннього віку
  • Скачать с сайта: