Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Психологічні умови виховання дбайливого ставлення до тварини дітей 5-6 років за допомогою екологічних казок

Реферат Психологічні умови виховання дбайливого ставлення до тварини дітей 5-6 років за допомогою екологічних казок

Введення


Проблема взаємодії людини і природи набула в даний час глобальний характер. Пов'язано це з посиленням антропогенного впливу на природу. Природні руйнування в свою чергу негативно позначаються на умовах існування самих людей.

У сформованій ситуації найважливішим завданням суспільства є пошук шляхів подолання руйнівних процесів у природі.

Для того, щоб вирішити дану задачу необхідні соціальні зміни, що включають в себе відмову від агресивного використання природного світу і перебудову системи цінностей. Змінювати ставлення до природи необхідно починати з раннього дитинства, тобто виховувати дітей, здатних позитивно, екологічно грамотно взаємодіяти з природою, керуючись дбайливим ставленням до неї.

Дошкільне дитинство - початковий етап становлення людської особистості. У цей період закладаються основи особистісної культури, в тому числі і екологічної, яка має на увазі правильне ставлення дитини до природи, його навколишнього, до себе і людям як частини природи, до речей і матеріалами природного походження, якими він користується.

Велике значення приділяється вихованню дбайливого ставлення до природи в цілому, і до тварин зокрема, основою якого є засвоєння дошкільнятами екологічних знань.

До проблеми виховання дбайливого ставлення до тварин зверталися такі вчені, як С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, М.К. Ібраімова, Є.І. Золотова, І.А. Комарова, П.Г. Саморукова, З.П. Плохій та інші.

Існують різні погляди на визначення дбайливого ставлення до тварин. Тим не менше, більшість вчених вважають, що відсутність відповідних навичок і знань є причиною неправильного ставлення до тварин. Знання про природу впливають на становлення у дітей свідомого ставлення до неї.

Автори різних робіт відзначають, що з'являється у дітей дбайливе ставлення до тварин - це результат спеціальної організації педагогічного процесу.

Крім знань для виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей велике значення має гра, як провідна діяльність дошкільного періоду. Також на виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей великий вплив робить використання екологічних казок, які сприяють засвоєнню дітьми знань про тварин і викликають у них переживання. Екологічні казки допомагають не тільки прищепити любов до природи в цілому, і до тварин зокрема, але й сприяють усвідомленню дітьми необхідності охороняти і піклуватися про неї.

Проблема:каковыпсихологическиеусловиявоспитаниябережногоотношениякживотнымудетей5-6летпосредством екологічних казок.

Цельисследования:выявитьпсихологическиеусловиявоспитаниябережногоотношениякживотнымудетей5-6летпосредством екологічних казок.

Объект:процессвоспитаниябережногоотношениякживотнымудетей5-6летпосредством екологічних казок.

Предметисследования:психологическиеусловиявоспитаниябережногоотношениякживотнымудетей5-6летпосредством екологічних казок.

Гіпотеза:

Виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей 5-6 років за допомогою екологічних казок можливе при виконанні таких психологічних умов:

при підборі екологічних казок, відповідають пропонованим до них вимогам:

? повинні містити наукові реалістичні уявлення про природу в цілому, і про тварин зокрема;

? у зміст казкового твори не повинні порушуватися екологічні правила;

? повинні міститися приклади екологічної поведінки та екологічної етики;

при поєднанні розповідання дітям екологічних казок з бесідою;

при супроводі розповідання екологічних казок ілюстративним матеріалом.

Завдання:

1. Дати характеристику змісту поняття «воспітаніебережногоотношеніякжівотним» стосовно до дітей 5-6 років.

2. Уточнити визначення поняття «екологічна казка".

. Підібрати іексперіментальноапробіроватьсерію екологічних сказок,направленныхнавоспитаниебережногоотношениякживотнымудетей5-6 років.

Методыисследования:теоретическийанализпсихолого-педагогической та методичної літератури, спостереження, бесіда, експеримент, математична обробка даних.

Теоретична значимість:

дана характеристика змісту поняття «виховання бережногоотношеніякжівотним» стосовно до дітей 5-6 років;

уточнено визначення поняття «екологічна казка".

Практична значимість:

підібрана і апробована серія екологічних казок, спрямованих на виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей 5-6 р...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток у старших дошкільників дбайливого ставлення до природи в процесі п ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного Ставлення до природи у діт ...
  • Реферат на тему: Формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення до природи
  • Реферат на тему: Формування гуманного ставлення дітей до природи
  • Реферат на тему: Поетика казок про тварин