Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на уроках технології

Реферат Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на уроках технології

вання ігрових технологій та їх структурування на уроках технології;

обгрунтування ролі використання ігрових технологій у процесі навчальної діяльності школярів на уроках технології;

Практична значущість дослідження: полягає в тому, що:

розглянуті способи активізації навчальної діяльності школярів;

розроблені методичні рекомендації з використання ігрових технологій спрямованих на активізацію пізнавальної активності учнів з урахуванням інтересів учнів.

Випускна кваліфікаційна робота складається: з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, додатки.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИЙ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ

ігровий навчання урок

1.1 Історичні аспекти розвитку ігрової технології


Пошук нових форм і прийомів навчання в наш час - явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки зможе, але і повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості власної особистості. В умовах гуманізації освіти існуюча теорія і технологія масового навчання повинна бути спрямована на формування сильної особистості, здатної жити і працювати в безперервно змінному світі, здатною сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, тобто особистості саморозвивається і самореалізується.

У школі особливе місце займають такі форми занять, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, підвищують авторитет знань і індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної праці. Ці завдання можна успішно вирішувати через технологію ігрових форм навчання. В.П. Беспалько в книзі «Складові педагогічної технології» дає визначення педагогічної технології, як систематичне втілення на практиці заздалегідь спроектований навчально-виховного процесу. Гра має велике значення в житті дитини, має те ж значення, яке в дорослого діяльність, робота, служба. Гра тільки зовні здається безтурботної і легкою. А насправді вона владно вимагає, щоб грає віддав їй максимум своєї енергії, розуму, витримки, самостійності.

Діти повторюють в іграх те, до чого ставляться з повною увагою, що їм доступно спостерігати і що є їх розуміння. Уже тому гра, на думку багатьох учених, є вид розвиваючої, соціальної діяльності, форма освоєння соціального досвіду, одна з складних здібностей людини.

Радянський педагог В.А. Сухомлинський підкреслював, що «гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості і допитливості ».

Н. К. Крупської у багатьох статтях говорила про значення гри для пізнання світу, для морального виховання дітей. «... Самодіяльна наслідувальна гра, яка допомагає освоювати отримані враження, має величезне значення, значно більше, ніж що-небудь інше». Ту ж думку висловлює А.М. Горький; «Гра - шлях дітей до пізнання світу, в якому вони живуть і який покликані змінити».

Н.К. Крупська вперше в педагогіці поставила питання про зв'язок гри з працею. Вона довела, що в дітей немає різкої межі між цими видами діяльності; в грі, як і в роботі, головне - постановка мети та її виконання. На думку Н.К. Крупської, гра готує дітей до праці. Цю думку розвиває А.С. Макаренко. Він стверджує, що хороша гра схожа на хорошу роботу, їх об'єднує зусилля думки і робоче зусилля, радість творчості, почуття відповідальності.

«Чим же все-таки відрізняється гра від роботи? Робота є участь людини в суспільному виробництві, у створенні матеріальних, культурних, інакше кажучи, соціальних цінностей. Гра не переслідує таких цілей, до суспільних цілей вона не має прямого відношення, але до них ставлення непряме, вона привчає людину до тих фізичним і психічним зусиллям, які необхідні для роботи ».

У словах великих педагогів - К.Д. Ушинського, Н.К. Крупської, А.С. Макаренко гра розглядається як самостійна творча діяльність дітей.

«Дуже важливо не шаблонизировать гри, а давати простір дитячої ініціативи. Важливо, щоб діти самі придумували ігри, ставили собі мети. Педагог не повинен утрудняти ініціативу хлопців, розхолоджувати їх, нав'язувати їм ті чи інші ігри ».

«Ми на хлопців повинні впливати, і впливати дуже сильно, але так, щоб дати відоме розвиток силам, не водити за ручку, не регулювати кожне слово, а давати можливість розвитку на грі, спілкуванні, на спостереженні навколишнього ».

А.С. Макаренко, даючи поради батькам, свідчить про поширені помилки сімейного виховання: деякі батьки...


Назад | сторінка 2 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання чер ...
  • Реферат на тему: Використання ігрових технологій у процессе навчання молодших школярів
  • Реферат на тему: Розвиток розумової діяльності школярів на уроках математики із застосування ...
  • Реферат на тему: Застосування ігрових педагогічних технологій у процесі навчання дітей образ ...
  • Реферат на тему: Оптимальне поєднання форм навчальної діяльності на уроках музики як умова р ...