Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках технології

Реферат Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках технології

Міністерство освіти і науки РФ

ФГБОУ ВПО «Марійський державний університет»

Інститут педагогіки і психології

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти


Курсова робота

на тему: «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках технології»


Виконала: студентка ПД (НК) - 22

А.В. Васильєва

Перевірила: канд.пед.наук, доцент

В.В. Константинова
Йошкар-Ола, +2014

Зміст


Введення

. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів

1.1 Поняття «творчі здібності» в психолого-педагогічній літературі

1.2 Вікові особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів

. 3 Роль уроків технології у розвитку творчих здібностей молодших школярів

2. Педагогічний експеримент з розвитку творчих здібностей

. 1 Діагностика рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів

. 2 Уроки технології, спрямовані на розвиток творчих здібностей молодших школярів

. 3 Методичні рекомендації з розвитку творчих здібностей молодших школярів

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Додаток


Введення


Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів складає основу, фундамент процесу навчання, є «вічної» педагогічною проблемою, яка з плином часу не втрачає своєї актуальності, вимагаючи постійного, пильної уваги і подальшого розвитку. Сьогодні в суспільстві особливо гостро відчувається потреба в людях ініціативних, творчих, готових знайти нові підходи до вирішення нагальних соціально-економічних, культурних завдань, здатних жити в новому демократичному суспільстві і бути корисними цьому суспільству. У зв'язку з цим особливої ??актуальності сьогодні набуває проблема розвитку творчої активності особистості. Творчі особистості в усі часи визначали прогрес цивілізації, створюючи матеріальні і духовні цінності, що відрізняються новизною, нешаблонном, допомагаючи людям побачити незвичайне в, здавалося б, звичайних явищах. Але саме сьогодні перед освітнім процесом ставиться завдання виховання творчої особистості, починаючи з початкової школи. Це завдання знаходить своє відображення в альтернативних освітніх програмах, в інноваційних процесах, що відбуваються в сучасній школі. Творча активність розвивається в процесі діяльності, що має творчий характер, яка змушує учнів пізнавати і дивуватися, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. Тому сьогодні в педагогічній науці та практиці йде інтенсивний пошук нових, нестандартних форм, методів і прийомів навчання. Широке поширення набувають нетрадиційні види уроків, проблемні методи навчання, колективні творчі справи в позакласній роботі, що сприяють розвитку творчої активності молодших школярів.

Дослідження особливостей розвитку творчої активності молодшого школяра здійснювалися в працях Л.С. Виготського, Б.М. Теплова, С.Л. Рубінштейна, Н.С. Лейтеса, педагогів Ш.А. Амонашвілі, Г.І. Щукіної, В.Н. Дружиніна, В.Д. Шадрикова, І.Ф. Харламова та інших. Серед різноманітних засобів розвитку творчої активності молодших школярів особливе місце займають уроки технології в початкових класах.

Важливість і необхідність розвитку творчої активності учнів в практиці початкового навчання зумовили вибір теми дослідження «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках технології».

Мета дослідження: вивчити теоретичні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів; провести дослідження рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Об'єкт дослідження: процес розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Предмет дослідження: уроки технології у розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Завдання дослідження:

. Вивчення психолого-педагогічної літератури з розвитку творчих здібностей молодших школярів.

. Підбір діагностичного матеріалу для визначення рівня розвитку творчих здібностей молодших школярів та проведення констатуючого етапу експерименту.

. Розробка системи уроків за технологією для розвитку творчих здібностей молодших школярів.

. Складання методичних рекомендацій щодо розвитку творчих здібностей молодших школярів.

...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психологічні особливості здібностей. Методика розвитку творчих здібностей ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках ...
  • Реферат на тему: Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших ш ...
  • Реферат на тему: Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів