Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Педагогіка вищої школи

Реферат Педагогіка вищої школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

В«Казанської державної ЕНЕРГЕТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТВ»

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Навчально-методичний комплекс

Казань 2011

лекційні заняття


ЛЕКЦІЯ 1

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ : ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Навчальні цілі

1. Мати уявлення про сутність і специфіку педагогіки вищої школи;

відводяться час - 2 години.


План лекції

1. Об'єкт, предмет педагогіки, завдання і категоріальний апарат педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Методологічні основи педагогіки. p align="justify">. Педагогіка вищої школи, її специфіка та категорії. p align="justify">. Сучасні освітні парадигми. br/>

Зміст лекції

Об'єкт, предмет педагогіки, завдання і категоріальний апарат педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Методологічні основи педагогіки

У звичайному поданні термін В«педагогікаВ» має кілька значень. Їм позначають педагогічну науку і педагогічну практику (прирівнюючи її вже до мистецтва взаємодії); визначають педагогіку як систему діяльності, яка проектується в навчальних матеріалах, методиках і рекомендаціях або як систему уявлень про ті чи інші підходах до навчання, методах і організаційних формах (педагогіка співробітництва , педагогіка розвитку тощо). Подібне різноманіття радше шкодить педагогіці, заважає ясного розуміння і наукового викладу теоретичних основ і практичних висновків науки. p align="justify"> Для науки має бути незаперечно явне і ясне визначення основних понять, тверджень, об'єкта і предмета. Це дозволяє не відволікатися і не йти убік при поясненні складних проблем науки. p align="justify"> Найбільш загальним чином науку визначають як сферу людської діяльності, в якій відбувається вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Діяльність у сфері науки - наукове дослідження. Це особлива форма процесу пізнання, таке систематичне і спрямоване вивчення об'єктів, в якому використовуються засоби і методи науки і яке завершується формуванням знань про досліджуваних об'єктах. Об'єкт науки - область дійсності, яку досліджує дана наука; предмет науки - спосіб бачення об'єкта з позицій цієї науки (як розглядається об'єкт, які притаманні йому відносини, аспекти та функції виділяються).

Важливо підкреслити, що загальновизнаною точки зору на об'єкт і предмет педагогіки немає. Свою назву педагогіка отримала від грецьких слів (пайдос) - дитя і (аго) - вести. У дослівному перекладі (пайдагос) - означає детоводитель. Педагогом у Стародавній Греції називали раба, який у буквальному сенсі слова брав за руку дитину свого пана і супроводжував його в школу. Вчителював у цій школі нерідко інший раб, тільки вчений. p align="justify"> Поступово слово (педагогіка) стало вживатися в більш загальному сенсі для позначення мистецтва вести дитину по життю, тобто виховувати його, навчати, направляти духовне і тілесне розвиток. Часто поруч з іменами людей, що стали згодом знаменитими, називають і імена виховали їх педагогів. З часом накопичення знань призвело до виникнення особливої вЂ‹вЂ‹науки про виховання і навчання дітей. Таке розуміння педагогіки збереглося аж до середини XX століття. І тільки в останні десятиліття виникло розуміння того, що у кваліфікованому педагогічному керівництві потребують не лише діти, а й дорослі. Тому об'єктом педагогічної науки є осіб. У світовому педагогічному лексиконі все частіше вживаються нові поняття - В«андрогогікиВ» або В«андрагогікаВ» (від грец. В«андросВ» - чоловік і В«агоВ» - вести) і В«антропогогікаВ» (грец. В«антропосеВ» - людина і В«агоВ» - вести).

В даний час предметом педагогіки є особлива, цілеспрямована, соціально та особистісно детермінована діяльність з залученню людини до життя суспільства.

За традицією її позначають терміном виховання. <...


сторінка 1 з 132 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток педагогіки як науки. Зарубіжні та вітчизняні педагогічні школи
  • Реферат на тему: Становлення і розвиток педагогіки як науки в Росії
  • Реферат на тему: Становлення педагогіки як науки
  • Реферат на тему: Методологія педагогіки вищої школи
  • Реферат на тему: Предмет курсу педагогіка та психологія вищої освіти