Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Менеджмент якості та елементи системи якості

Реферат Менеджмент якості та елементи системи якості


А.І. МОМОТ
Менеджмент якості

та елементи системи якостіПідручник
Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(протокол № 14/18.2-2515 від 14.11.2005 р.)

Донецьк - 2005

УДК 658.562

ББК


Рецензенти:

доктор технічних наук, професор Зенкін А.С.,

доктор економічних наук, професор Садєков А.А.,

доктор економічних наук, професор Поклонський Ф.Е.,


Момот А.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Підручник. - 2-е вид., Доп. і расш. - Донецьк: Видавництво ..........., 2005. - 314 с. br/>

У підручнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. Узагальнено міжнародний досвід функціонування систем якості та обгрунтовані можливості його використання в Україні. Підручник повністю відповідає програмі курсу В«Менеджмент якості та елементи системи якостіВ». p align="justify"> Для студентів і магістрів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових співробітників і фахівців в галузі управління якістю, стандартизації та сертифікації.

..............В© А.І. Момот, 2005


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА

Глава 1. ЯКІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Поняття якості

Показники якості та їх класифікація

Основні фактори, що впливають на якість продукції

Запитання для контролю і засвоєння прочитаного матеріалу

Тести

Терміни і поняття

Література до глави 1

Глава 2. ЕВОЛЮЦІЯ ЯКОСТІ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

.1 Зміна ставлення до якості

.2 Удосконалення управлінської діяльності

.3 Основоположники концепцій управління якістю

Запитання для контролю і засвоєння прочитаного матеріалу

Тести

Терміни і поняття

Література до глави 2

Глава 3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

.1 Сутність управління якістю продукції

.2 Забезпечення якості продукції

.3 Комплексне управління якістю - перебудова

свідомості в області мислення

.4 Застосування статистичних методів

Запитання для контролю і засвоєння прочитаного матеріалу

Тести

Терміни і поняття

Література до глави 3

Глава 4. РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

НА ТЕРИТОРІЇ СНД

.1 Історія розвитку вітчизняних систем управленіякачеством продукції

.2 Комплексна система управління якістю продукції (КС УКП)

.3. Основні недоліки та причини нееффектівностіКС УКП

Запитання для контролю і засвоєння прочитаного.

матеріалу

Тести

Терміни і поняття

Література до глави 4

Глава 5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ качесва

.1 Особливості управління якістю в Японії

.2 Гуртки якості

.3 Управління якості в США

.4 Управління якістю в європейських країнах

Запитання для контролю і засвоєння прочитаного матеріалу

Тести

Терміни і поняття

Література до глави 5

Глава 6. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ

.1 Огляд стандартів систем менеджменту

.2 Огляд сімейства ISO 9000

.3 Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:1994 Системи менеджменту якості

.4 Вимоги до системи якості відповідно до стандарту ISO 9001:1994

.5 Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000 Системи менеджменту якості

.6 Стандарти ISO серії 14000 Сістемиекологіческого менедж...


сторінка 1 з 115 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підхід &Шість сигма&: ідентифікація рівня аналітичних помилок клінічних лаб ...
  • Реферат на тему: Сутність і основні моделі системи управління якістю продукції в Японії
  • Реферат на тему: Премії в галузі якості. Інструменти контролю якості
  • Реферат на тему: Вимоги до системи менеджменту якості в харчовій промисловості за стандартам ...
  • Реферат на тему: Система управління забезпеченням якості продукції, що випускається