Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Удосконалення умов праці працівників на підприємствах громадського харчування ТОВ &Фастленд& (на прикладі кафе &МУ-МУ& у м. &Фрунзенська&)

Реферат Удосконалення умов праці працівників на підприємствах громадського харчування ТОВ &Фастленд& (на прикладі кафе &МУ-МУ& у м. &Фрунзенська&)


ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ: «Удосконалення умов праці працівників на підприємствах громадського харчування ТОВ« Фастленд »

(на прикладі кафе «МУ-МУ» у м. «Фрунзенська») »ВСТУП

несприятливий кафе обладнання блюдо

Сьогодні, коли особлива увага приділяється здоров'ю працюючого населення, найважливішим завданням охорони праці стає зменшення впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, зниження росту виробничого травматизму та професійних захворювань. Також при поліпшенні умов праці одним з найважливіших моментів є автоматизація технологічних процесів і виробництва, а також застосування новітніх засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій. При виконанні всіх заходів щодо поліпшення умов праці підвищується працездатність персоналу, відповідно зростає продуктивність праці, за рахунок зниження втрат на виробництві.

Науково-технічний прогрес неминуче приносить нові технології, нові продукти харчування, більш складне і більш продуктивне обладнання, нову техніку. У світі відбувається інтенсифікація виробництва, модернізація обладнання: йде підвищення навантажень, швидкостей, потужностей.

Вся техніка сфери громадського харчування ускладнюється і далі буде вдосконалюватися. А це призводить до підвищення навантажень на людину і як підсумок - це може призвести до збільшення числа нещасних випадків, помилок обслуговуючого персоналу, професійних захворювань і травм. Все це вимагає підвищення уваги до проблем охорони здоров'я та безпеки праці працівників у процесі трудової діяльності.

В даний час ринок громадського харчування є одним з найбільш динамічно розвиваються галузей в нашій країні. Поряд з добре відомими західними мережевими компаніями на російському ринку широко представлені і вітчизняні компанії, що пропонують більш відповідну російському менталітету продукцію. Велика конкуренція в умовах найбільших мегаполісів, таких як Москва і Санкт - Петербург, змушує компанії відкривати філії в регіонах - створюючи нові робочі місця і підвищуючи рівень життя населення.

Незважаючи на зрослий рівень механізації ця сфера послуг як і раніше вимагає великих затрат ручної праці. Через особливості роботи за суміщенням професій на малих підприємствах умови праці на робочих місцях дуже часто змінюються, змінюючи і професійні ризики.

Сьогодні керівники багатьох організацій громадського харчування, на жаль, не дбають про навчання та перевірку знання вимог охорони праці, інструктаж, забезпеченні спецодягом та іншими засобами захисту працівників. При цьому робочих сил надлишок, але цей надлишок не кваліфіковані - традиційно в цій галузі господарювання працює велика кількість мігрантів з країн з більш низьким рівнем заробітної плати. Їх, як правило, приймають на роботу на короткий термін з порушенням вимог трудового законодавства, а вони погоджуються на будь-які умови.

Актуальність теми дослідження, її теоретична і практична значущість зумовили вибір теми дослідження: «Удосконалення умов праці на підприємствах громадського харчування ТОВ« Фостленд »(на прикладі кафе« МУ-МУ »)».

Метою даної дипломної роботи є розробка заходів щодо поліпшення умов праці працівників кафе «МУ-МУ».

Для здійснення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

Проаналізувати структуру системи громадського харчування та основні вимоги законодавства з охорони праці в цій сфері.

Провести оцінку стану умов праці, основних технологічних процесів і виробничого устаткування, стану пожежної безпеки в кафе.

Розробити заходи щодо поліпшення умов праці працівників кафе, з безпечної експлуатації та обслуговування технологічного обладнання,

Об'єкт дослідження - основні технологічні процеси приготування страв та виробниче обладнання кафе «МУ-МУ».

Предмет дослідження - умови праці працівників кухні.

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як аналіз, порівняння та узагальнення.


ГЛАВА I. ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У СФЕРІ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЯ р МОСКВИ


1.1 Загальні відомості про підприємствах громадського харчування


У м Москві ритм життя прискорюється, тому брак часу і великі відстані від будинку до роботи призводять до того, що з кожним роком все більше число людей змушене харчуватися не вдома.

У зв'язку з цим велика увага Росспоживнагляду приділяється дотриманню умов і охорони праці, санітарно...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості забезпечення безпечних умов праці у сфері професійної діяльност ...
  • Реферат на тему: Умови праці на підприємствах громадського харчування
  • Реферат на тему: Технологія оснащення і охорона праці в підприємствах громадського харчуванн ...
  • Реферат на тему: Методи мотивації праці на підприємствах громадського харчування на прикладі ...
  • Реферат на тему: Особливості організації обслуговування на підприємствах громадського харчув ...