Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Формування уявлень про різноманіття живих організмів у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Формування уявлень про різноманіття живих організмів у дітей старшого дошкільного віку

Введення


Екологічна проблема - одна з найгостріших проблем сучасності. Майбутнє людства залежить від рівня екологічної культури кожної людини, її компетентного участі у їх вирішенні. Екологія - це наука, що вивчає закономірності взаємодії організмів один з одним і навколишнім середовищем. Екологічне виховання включає в себе знайомство з нескінченно різноманітним світом природи. З прийняттям законів Російської Федерації «Про охорону навколишнього середовища» та «Про освіту» створено передумови правової бази для формування системи екологічної освіти населення. Згідно з «Концепцією сталого розвитку» особливу увагу необхідно приділяти формуванню екологічного світогляду громадян Росії, в першу чергу для дітей. Тому авторами була розроблена програма «Від народження до школи» під редакцією Н.Є. Веракси, Т.С. Комарової, М.А. Васильєвої. Це сучасна варіативна програма, в якій комплексно представлені всі основні змістовні лінії виховання, навчання і розвитку дитини від народження до 7 років. Дана програма є інноваційним загальноосвітнім програмним документом для дошкільних закладів, підготовленим з урахуванням новітніх досягнень науки і практики вітчизняного та зарубіжного дошкільної освіти та розроблений відповідно до федеральними державними вимогами. Програма Від народження до школи raquo ;, будучи сучасним інноваційним продуктом, підтримує кращі традиції вітчизняної освіти і за багатьма напрямами зберігає спадкоємність по відношенню до найпопулярнішої Програмі останнього десятиліття - Програмі виховання і навчання в дитячому садку під редакцією М.А. Васильєвої, В.В. Гербовою, Т.С. Комарової.

Дитячий садок - це перша ланка в системі безперервної освіти. Дошкільне дитинство - початковий етап формування особистості людини, її ціннісної орієнтації в навколишньому світі. У цей період закладається позитивне ставлення до природи, до себе і до оточуючих людей. Основні завдання такого виховання включається у формування у дошкільнят елементів екологічної свідомості. Сьогодні в суспільстві йде становлення нової системи дошкільної освіті «Федеральні державні вимоги».

З'явилася нова модель організації освітнього процесу, яка передбачає вирішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дитини, а також самостійна діяльність дошкільника. Зміст дошкільної освіти в частині розвитку пізнавально-дослідницької діяльності може бути реалізовано за допомогою таких форм роботи, як: спостереження, екскурсія, експериментування, моделювання, реалізація проекту, дослідження, вирішення проблемних ситуацій, колекціонування тощо У посібнику безпосередньо освітня діяльність побудована згідно порами року. На кожну пору року складено 12 конспектів, які містять три частини:

частина - бесіда (розповідь, екскурсія);

частина - екологічна гра;

частина - опитніческой діяльність.

Особливе місце в посібнику займає діагностика, яка покликана оптимізувати процес розвитку кожної дитини, і спрямована на вирішення цілого ряду взаємопов'язаних завдань. Вона покликана виявити:

якою мірою дитина освоїв програму з екологічного виховання;

як дитина опанував пізнавальними і мовними вміннями;

яка ступінь освоєння дитиною трудових навичок і вмінь по догляду за живими об'єктами;

якою мірою у дитини сформовані різні види відношення до природи (природоохоронне, гуманне, естетичне, пізнавальне).

Для вирішення цих завдань педагог використовує різноманітні методи педагогічної діагностики: бесіди з дітьми, педагогічні спостереження, експерименти і т.д.

Дослідженнями в області формування екологічних уявлень у дітей дошкільного віку займалися І.А. Комарова, Н.Н. Кондратьєва, С.Н. Миколаєва, І.А. Хайдурова, П.Г. Саморукова, та інші.

Звідси випливає протиріччя між необхідністю формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку про різноманіття живих організмів і відсутня досвіду професійної діяльності в цьому напрямку.

Проблема: Який зміст діяльності вихователя забезпечить формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку про різноманіття живих організмів.

Об'єкт дослідження: - процес формування уявлень у дітей дошкільного віку про різноманіття живих організмів

Предмет дослідження: зміст діяльності вихователя забезпечить формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку про різноманіття живих організмів.

Мета: скласти зміст діяльності педагога з формування уявлень про різноманіття живих організмів у дітей старшого дошкільного віку на основі аналізу літератури.

Завдання:

П...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про закономірності в при ...
  • Реферат на тему: Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку за ...
  • Реферат на тему: Формування уявлень у дітей дошкільного віку про різноманіття світу тварин т ...
  • Реферат на тему: Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного в ...
  • Реферат на тему: Казка як метод формування моральних уявлень дітей старшого дошкільного віку