Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Вплив продуктивних видів діяльності на розвиток комунікативних навичок дошкільнят старшого дошкільного віку

Реферат Вплив продуктивних видів діяльності на розвиток комунікативних навичок дошкільнят старшого дошкільного віку

Введення


Продуктивна діяльність, будучи одним з дієвих засобів естетичного розвитку, стоїть на позиціях розвиваючого навчання, допомагаючи дитині освоювати духовний і матеріальний світ, одночасно створюючи новий продукт. Саме в ній виявляються і реалізуються творчі здібності дітей дошкільного віку, грунтуючись на особистісних переживаннях і початковому соціальному досвіді, відбувається формування соціальних якостей. Тому пошук шляхів ефективності процесу соціалізації дітей старшого дошкільного віку засобами продуктивної діяльності стає актуальною необхідністю.

Ступінь вивченості теми в науковій літературі:

Аналіз стану проблеми дозволяє говорити про недостатню розробленість змісту, методів, форм і засобів, а також педагогічних умов для успішної соціалізації дошкільників засобами продуктивної діяльності. Разом з тим у педагогічній теорії та практиці накопичені значні знання і створено методологічні передумови, що утворюють базу для такого дослідження. Так як продуктивна діяльність має великі освітні і розвиваючі можливості, то можна припустити, що вона впливає на соціальний розвиток дошкільнят. У цьому зв'язку здійснення продуктивної діяльності в дошкільних освітніх установах виступає як об'єктивна можливість успішного вирішення поставленої проблеми.

Об'єкт: процес впливу продуктивних видів діяльності на розвиток комунікативних навичок дошкільнят старшого дошкільного віку.

Предмет: розвиток навичок роботи в колективі в ході продуктивних видів діяльності у дітей старшого дошкільного віку

Мета: визначення форм, методів, прийомів використовуваних в продуктивних видах діяльності, що впливають на сферу спілкування дітей дошкільного віку.

Завдання:

· виявити сутність і зміст продуктивної діяльності і навичок спілкування дитини-дошкільника на основі аналізу основних проблем соціалізації особистості дитини-дошкільника, розкриваються в вітчизняній і зарубіжній літературі та існуючі в сучасній практиці;

· виявити рівень сформованості у дітей старшого дошкільного віку вміння працювати в колективі;

· розробити систему занять для дітей старшого дошкільного віку з використанням колективної творчої діяльності;

· розробити пам'ятку для педагогів і батьків з організації колективної творчої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку.

Гіпотеза: завдяки колективної творчої діяльності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку, рівень сформованості навичок спілкування підвищиться; знизиться рівень конфліктності в дитячому колективі.

Методи:

· теоретичний аналіз педагогічної, психологічної, науково-методичної літератури з проблеми дослідження;

· вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи з дітьми;

· методи діагностики особистості дошкільника;

· спостереження, вивчення продуктів дитячої творчості;

· тестування батьків;

· бесіда;

· педагогічний експеримент;

· методи кількісної та якісної обробки даних;

· метод моделювання та конструювання педагогічних ситуацій.

Структура дипломної роботи: складається з вступу, двох розділів, висновків, списку інформаційних джерел, додатків.

Експериментальної базою було МБДОУ «Дитячий садок« Ластівка »п. Тайговий. Експериментом було охоплено 14 дітей старшого дошкільного віку. В анкетуванні взяло участь 14 батьків.

Етапи дослідження: етап - пошуково-теоретичний: вивчення та аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури; визначення і формулювання мети, предмета, загальної гіпотези і завдань дослідження; аналіз стану проблеми дослідження в сучасній практиці роботи ДОО: розробка та проведення тестування; розробка спеціальних завдань, які виявлятимуть рівень оволодіння навичок роботи в колективі в процесі продуктивної діяльності; аналіз процесу і продуктів дитячого творчества.етап - практичне дослідження: дослідно експериментальна робота, що включає в себе констатуючий, формуючий та контрольний експерименти; формулювання висновків.


1. Теоретичне вивчення проблеми впливу продуктивної діяльності на вміння працювати в колективі у старших дошкільників


1.1 Аналіз проблеми особистості дитини-дошкільника, розкриваються в вітчизняній і зарубіжній літературі та існуючі в сучасній практиці


Основними видами дитячої діяльності дошкільного періоду є ігрова та продуктивна. Продуктивною діяльн...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження сформованості вольових якостей у дошкільнят і ...
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Особливості формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного ...
  • Реферат на тему: Особливості ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Формування співочих навичок у дітей старшого дошкільного віку