Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Індивідуальний підхід до учнів у процессе навчання Проектування та виготовленню виробів з текстільніх матеріалів

Реферат Індивідуальний підхід до учнів у процессе навчання Проектування та виготовленню виробів з текстільніх матеріалів

ЗМІСТ


ВСТУП

1. Індивідуальний підхід до учнів у процессе навчання Проектування та виготовленню виробів з текстільніх матеріалів як педагогічна проблема

1.1 Індивідуалізація та диференціація навчання як проблема педагогічної науки

. 2 возможности індівідуалізації у змісті трудового навчання у 7-9 класах

. 3 Техніка безпеки во время роботи у швейній майстерні

2. Педагогічні умови реализации індівідуального підходу до учнів 7-9 класів у трудовому навчанні

2.1 Особливості проявити індівідуальніх властівостей учнів 7-9 класів у процессе проектування та виготовлення виробів з текстільніх матеріалів

. 2 Зміст и методика проектування та виготовлення виробів з текстільніх матеріалів

. 3 Експериментальна перевірка ефектівності педагогічних умів реализации індівідуального підходу до учнів у процессе проектування та виготовлення виробів з текстільніх матеріалів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


Як зазначилися в Національній доктріні розвитку освіти України у XXI столітті та Законі України «Про освіту», сучасна школа винна Забезпечувати всебічній розвиток особистості, здатної до постійного поиска нестандартних способів Здійснення будь-якої ДІЯЛЬНОСТІ, использование досягнені науково-технічного прогресу, самостійного та творчого вирішенню теоретичністю и практичних проблем. Це требует от Навчальних Закладів создания НОВИХ умів для підготовкі учнів, Які володіють фундаментальними знаннями, розвинення здібностямі, самостійністю и дінамізмом у прійнятті РІШЕНЬ та їх реализации, здатністю до Творчої ДІЯЛЬНОСТІ и самоосвіті. Стосовно трудового навчання такий ПІДХІД требует врахування особливую технічного и технологічного світогляду учнів, їх індівідуальніх якости, необхідніх для успішної предметно-практичної, перетворювальної ДІЯЛЬНОСТІ в сфере современного виробництва та обслуговування. Отже, мова идет самперед про переорієнтацію трудового навчання на Здійснення індівідуалізації Навчальний процес.

Зміст програм з освітньої Галузі «Технологія» спріяє індівідуалізації навчання, оскількі вон побудовали за проектно-технологічною системою, відповідно до якої вчитель має можлівість адаптуваті складність навчального матеріалу адекватно до виявленості індівідуальніх Особливе, задатків, Навчальних можливіть школярів. З метою полегшення ї Спрощення реализации Завдання індівідуального підходу здійснюється диференціація змісту й процесса навчання. Проти, як свідчіть практика, реальний стан діференціації трудового навчання НЕ Забезпечує належности умів для вирішенню Вказаною Завдання.

Проблема індівідуалізації навчання значний мірою відображена в психолого-педагогічних дослідженнях, у тому чіслі у відоміх теоріях пізнання та діяльнісного підходу (Г. О. Балл, П. Я. Гальперін, Т. В. Кудрявцев, Я. О. Пономарьов), розвівального навчання та актівізації пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ (Д. Б. Богоявленська, Л. С. Віготській, О. Н. Кабанова-Меллєр, Н. Ф. Талізіна).

Індівідуальнім відмінностям особистості Присвятої свои праці видатні психологи Б. Г. Ананьєв, Л. С. Віготській, З. М. Калмикова, В. О. Крутецький, Н. О. Менчінська, К. К. Платонов, Б. М. Теплов, С. Л. Рубінштейн. Загальні педагогічні основи індівідуального підходу до навчання та виховання учнів розкріті А. А. Бударний, А. О. Кірсановім, Є. С. Рабунськім, I. E. Унт.

ОКРЕМІ аспекти реализации індівідуального та діференційованого підходів Вивчай Вчені-педагоги П. Р. Атутов, Ю. К. Васільєв, І. С. Волощук, А. І. Дьомін, О. М. Коберник, В. М. Мадзігон, В. О. Поляков, В. К. Сидоренко, Д. А. Сметанін, М. П. Тименко, Д. О. Тхоржевський та ін. Смороду обґрунтували, зокрема, основи трудового и політехнічного навчання.

ОКРЕМІ питання Теорії и методики навчання обслуговуючої праці розроблені Т. М. Васенок, О. П. Гнеденко, Л І. Денисенко, Т. В. Кравченко, Т. В. Тхоржевський, Л. М. Хоменко, Л. М. Шпак ї іншімі Вченіє.

Аналіз Наукової літератури и досвід практичної роботи засвідчують, что сегодня НЕ забезпечується необхідній рівень індівідуалізації трудового навчання з урахуванням спеціфікі змісту его ОКРЕМЕ розділів. Відсутні дослідження проблеми індівідуального підходу до учнів у процессе Вивчення проектування та виготовлення виробів з текстільніх матеріалів.

Перелічені вищє факти, а такоже недостатня підготовленість учителів обслуговуючої праці до врахування індівідуальніх особливая учнів, відсутність методичних розробок и СУЧАСНИХ дидактичних ЗАСОБІВ для Здійснення індівідуального підходу в процессе...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Індивідуальний підхід до учнів на уроках трудового навчання
  • Реферат на тему: Спеціфіка організації Самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
  • Реферат на тему: Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобими дек ...
  • Реферат на тему: Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання додаванню і вирахуванню в ...