Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Організаційно-методичне забезпечення формування творчих якостей особистості школяра на уроках технології допомогою декоративно-прикладного мистецтва

Реферат Організаційно-методичне забезпечення формування творчих якостей особистості школяра на уроках технології допомогою декоративно-прикладного мистецтва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРЦІІ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра технології та підприємництва

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

організаційно-методичного забезпечення ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГЛЯДІ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Роботу виконала А.І. Кравченко

Факультет педагогіки, психології та коммунікатівістікі курс 5

Науковий керівник доц., канд. техн. наук А.І. Фіалко

Нормоконтролер доц., канд. техн. Наук А.І. Фіалко
Краснодар +2014

ЗМІСТ


Введення

Теоретичні аспекти формування творчих якостей особистості учня через декоративно-прикладне мистецтво

.1Сущностная характеристика поняття «творчі якості особистості»

.2Особенності організаційно-методичного забезпечення формування творчих якостей особистості на уроках технології

.3Форми і методи організації навчання учнів з метою формування творчих якостей особистості

.4Потенціал декоративно-прикладного мистецтва у формуванні творчих якостей особистості учня

Експериментальна робота щодо застосування організаційно-методичного забезпечення формування творчих якостей особистості учнів на уроках технології допомогою декоративно-прикладного мистецтва

.1Діагностіка сформованості творчих якостей особистості учнів

.2Разработка і застосування програми формування творчих якостей особистості школяра на уроках технології

.3Аналіз результату експерименту

Висновок

Список використаних джерел

Програми


ВСТУП


Актуальність дослідження. Творча особистість, майстерність і талант в науці та мистецтві здавна привертають увагу педагогів і психологів. Зараз «феномен творчості» поширився на всі сфери людського життя. За останні 25 років відбулося деяке зміщення акцентів у дослідженні цієї області: від романтичного художника-генія до вченого-фізику.

Єдність краси і праці, максимальне виявлення творчих здібностей в процесі виробництва - необхідні умови науково-технічної революції в суспільстві.

Естетичне і творче виховання нерозривні в житті. Адже естетичний вплив на формування нашої свідомості не обмежується сферою літератури, мистецтва, як би не були досконалими їхні твори. Більшу частину життя люди проводять у праці.

Високий художній рівень творчого освоєння всіх доступних форм матеріалу в сучасному декоративному мистецтві дозволяє стверджувати, що і художня праця розглядається як необхідний елемент морального, розумового, естетичного виховання дітей.

З урахуванням загальних вимог морально-трудового виховання розглядаються питання формування трудових навичок учнів у галузі прикладного мистецтва, їх подальшого вдосконалення, поступового розширення змісту трудової діяльності. Ручна праця учнів є одним з компонентів естетичної діяльності, в основі якої лежать принципи і художній зміст декоративно-прикладного мистецтва. Заняття художньою творчістю демонструють широкі можливості такої продуктивної діяльності, якою можна захопити хлопців, щоб заповнити їх вільний час цікавим і змістовним справою, розвинути прагнення до прекрасного, виховати смак і повагу до народних традицій.

Розвиток творчих здібностей необхідно і затребуване суспільством, але в навчальному процесі йому приділяється недостатня кількість часу, існує необхідність у методичній розробці даного питання. Виходячи зі сформованого протиріччя, була сформульована проблема дослідження: які повинні бути принципи, зміст, педагогічні умови навчання на уроках технології, щоб можна було сформувати творчі якості особистості?

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес на уроках технології.

Предметом дослідження є організаційно-методичне забезпечення формування творчих якостей особистості учнів на уроках технології.

Метою даного дослідження є розробка і застосування програми навчання, спрямованої на формування творчих якостей особистості учня на уроках технології.

Гіпотеза дослідження - розвиток і формування творчих якостей особистості учнів на уроках технології буде успішним, якщо:

у зміст навчання включити елементи декоративно-прикл...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобими дек ...
  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання у розвітку творчих здібностей учнів на урок ...
  • Реферат на тему: Формування вольових якостей особистості учнів
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках технології
  • Реферат на тему: Організаційно-методичне забезпечення формування художньо-творчих умінь у шк ...