Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчання та інтересу до іноземної мови

Реферат Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчання та інтересу до іноземної мови

ідтримують інтерес учнів до предмета і підвищують мотивацію навчання. [4]

Нетрадиційні форми уроку можна розглядати як одну з форм активного навчання. Це спроба підвищення ефективності навчання можливості звести воєдино і здійснити на практиці всі принципи навчання з використанням різних засобів і методів навчання.

Нетрадиційні форми уроку - це можливість розвивати свої творчі здібності та особистісні якості, оцінити роль знань і побачити їх застосування на практиці, відчути взаємозв'язок різних наук.

Тема використання нестандартних форм уроку звучить особливо актуально в сучасних умовах. Відзначається зниження пізнавального інтересу учнів до процесу навчання, а вивчення іноземної мови як обов'язкового навчального предмета загальноосвітньої школи викликає особливі складності. Саме проведення нестандартних уроків (з елементами цікавості) дозволяє більш легко, непомітно для школяра, долати мовні перепони.

Об'єктом дипломного дослідження є організація навчального процесу.

Предмет дослідження - нетрадиційні уроки як спосіб підвищення ефективності навчання та інтересу до іноземної мови на середньому етапі навчання.

Метою даної роботи є визначення значущості нестандартних уроків у підвищенні інтересу до досліджуваного матеріалу.

Зважаючи багатоплановості теми в роботі зосереджено увагу на дослідженні вузлових моментів і поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати методичну літературу з проблеми;

2. Дати визначення поняттю «нетрадиційні уроки» і описати різні форми їх проведення;

. Розглянути різні класифікації нестандартних уроків;

. Розробити та провести серію нетрадиційних уроків з іноземної мови та довести ефективність застосування цих уроків на практиці.

Методи дослідження - аналіз методичної літератури, синтез, узагальнення, анкетування, спостереження, бесіда, вивчення результатів діяльності, методи математичної статистики, авторські методики для виявлення мотивації учнів, ставлення до навчальних предметам, спрямованість на позначку і на придбання знань.

Гіпотеза: процес навчання іноземної мови буде більш успішним, ефективним і цікавим, якщо на заняттях періодично використовувати нетрадиційні види уроків.

Теоретико-методологічні засади дослідження визначили фундаментальні ідеї вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, співвіднесені з поставленими завданнями: методології науково-дослідної діяльності П.А. Жильцова, В.М. Велічкиной, А.Є. Кондратенкова, А.І. Сембаева, К.К. Кунантаевой, Г.М. Храпченкова, Г.З. Алдамжарова, Л.Г. Денисової, А.Є. Кондратенкова, А. Шаріпова та ін.

Джерелами дослідження з'явилися фундаментальні наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених з досліджуваної проблеми, законодавчі та нормативно-правові документи, методична література, присвячена даній проблемі, а так само різні інтернет-сайти.

Базою дослідження з'явилася Ключова середня школа Карасуского району Костанайської області.

Наукова новизна дослідження і теоретична значущість дослідження полягають у наступному:

· уточнені поняття «нетрадиційний урок», «мотив», «мотивація» і т.д .;

· розроблені та апробовані нетрадиційні уроки англійської мови в середніх класах.

Практична цінність дослідження полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані в діяльності вчителів англійської мови середньої школи: плани-конспекти уроків, методичні рекомендації викладання англійської мови.
1. Теоретична частина


.1 Формування інтересу до іноземної мови і його вплив на ефективність процесу навчання


Навчальна діяльність як специфічна форма індивідуальної активності, спрямована на освоєння знань, формування навичок і вмінь, а також розвиток самого учня [5, C.151] має певну структуру та зміст. Структура навчальної діяльності, включає такі основні компоненти, як: мотивація, навчальні завдання в певних ситуаціях у формі завдання, навчальні дії, контроль, що переходить у самоконтроль, оцінка, що переходить у самооцінку [6, С.10-167].

Перше місце за ступенем впливу, серед факторів, що впливають на продуктивність процесу навчання, займає мотивація навчання. [див. додаток А], [7, с.351] Спираючись на ці дані, ми можемо з упевненістю сказати, що ефективність навчання безпосередньо залежить від мотивації учнів.

<...


Назад | сторінка 2 з 49 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мови
  • Реферат на тему: Особливості використання нестандартних форм навчання іноземної мови
  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Інтерактивні методи навчання іноземної мови у 5-7 класах середньої загально ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літерату ...