Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розвиток промови розумових дій молодших школярів на уроках математики засобами дидактичних ігор

Реферат Розвиток промови розумових дій молодших школярів на уроках математики засобами дидактичних ігор

ВСТУП


Проблема початкового навчання математиці була і залишається дуже важливою і складною, адже на цьому етапі у дитини закладається той фундамент, на якому буде будуватися все його подальше математичну освіту.

Математичне освіта повинна бути спрямована, насамперед, на розвиток в учнів основ сучасного мислення, яке дозволило б їм не тільки успішно використовувати набуті знання, уміння, навички, а й самостійно добувати нові.

Включення розумових операцій в процес засвоєння математичного змісту є одним з найважливіших умов побудови розвиваючого навчання, яке здійснюється при включенні учнів у продуктивну діяльність. Вона пов'язана з активною роботою мислення і знаходить своє вираження втаких розумових операцій як аналіз і синтез, порівняння, класифікація, узагальнення. Недостатня увага до них спалює рівень розвитку мислення, що впливає на формування пізнавальних процесів, що надалі перешкоджає успішному вивченню курсу математики молодшими школярами. Цим обумовлена ??актуальність теми нашого дослідження.

В експериментальних психологічних дослідженнях Л.С. Рубінштейна, К.А. Славської, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, Л.С. Сахарова містяться передумови для вирішення важливої ??педагогічної задачі - виховання мислення. С. Л. Рубенштейн розглядає мислення як продуктивний процес, здатний приводити до нових знань, досліджувати його активний творчий аспект. Розвиток творчих здібностей учнів може здійснюватися лише у творчій діяльності, спеціально організованої учителем в процесі навчання.

Дидактичні ігри використовуються в якості ігрового прийому в процесі навчання. З їх допомогою вдається поглибити і закріпити отримані учнями знання, розвивати придбані ними навички. Дидактична гра - це вид діяльності, займаючись якої, діти вчаться. Ігрова діяльність сприяє створенню пізнавального мотиву, активізації розумової діяльності учнів, підсилює їх увагу до змісту досліджуваного матеріалу, підвищує працездатність, а також почуття відповідальності за успіхи в навчанні всього колективу і за свої особисто.

Дидактична гра є цінним засобом виховання розумової активності дітей, вона активізує психічні процеси, викликає в учнів живий інтерес до процесу пізнання. У ній діти охоче долають значні труднощі, тренують свої сили, розвивають здібності і уміння. Гра допомагає зробити навчальний матеріал захоплюючим, створити радісний настрій, полегшує процес засвоєння знань.

Тема дослідження: «Розвиток промови розумових дій молодших школярів на уроках математики засобами дидактичних ігор».

Проблема дослідження: «Які дидактичні ігри та ігрові вправи є найбільш ефективними для розвитку прийомів розумових дій молодших школярів на уроках математики».

Мета: визначити ефективні прийомів для розвитку розумових дій молодших школярів засобами дидактичних ігор на уроках математики.

Об'єкт дослідження: процес розвитку розумових дій молодших школярів на уроках математики засобами дидактичних ігор.

Предмет дослідження: дидактичні ігри, що забезпечують розвиток прийомів розумових дій молодших школярів на уроках математики.

Гіпотеза дослідження: розвиток прийомів розумових дій молодших школярів на уроках математики засобами дидактичних ігор буде більш ефективним при реалізації наступних педагогічних умов:

При систематичному аналізі ходу і результатів навчання та його коригуванні;

При використанні завдань на розвиток прийомів розумових дій молодших школярів;

При розробці та реалізації системи завдань з дидактичними іграми, що пропонують використання основних розумових операцій: аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, порівняння.

Відповідно до поставленої проблемою нами визначені наступні завдання:

Вивчити психолого-педагогічну та методичну літературу з даної проблеми.

Розкрити сутність понять «мислення» і «види мислення».

Проаналізувати підручники і програми початкової школи з точки зору розвитку розумових дій молодшого школяра засобами дидактичних ігор.

дослідити шляхи розвитку мислення засобами дидактичних ігор;

провести дослідну роботу з розвитку прийомів розумових дій;

розробити систему завдань на розвиток прийомів розумових дій засобами дидактичних ігор;

Методи дослідження:

теоретичний аналіз психолого - педагогічної літератури;

тестування;

анкетування;

педагогічний експеримент;

метод мате...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток креативного мислення молодших школярів засобом дидактичних ігор на ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку розумових операцій у слабоуспевающих молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Застосування дидактичних ігор як засобу розвитку творчих здібностей учнів н ...
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики
  • Реферат на тему: Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики