Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей 7-9 років у процесі ігрової діяльності

Реферат Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей 7-9 років у процесі ігрової діяльності

Зміст


Введення

. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей в процесі ігрової діяльності

1.1Развітіе творчих здібностей у процесі ігрової діяльності у дітей 7-9 років як психолого-педагогічна проблема

1.2Роль педагога в розвитку творчих здібностей у дітей 7-9 років у процесі ігрової діяльності

2. Дослідно-експериментальне дослідження психолого-педагогічних умов розвитку творчих здібностей дітей у процесі ігрової діяльності

.1 Мета, завдання дослідно-експериментальної роботи. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей у дітей 7-9 років у процесі ігрової діяльності

2.2 Хід і результати дослідно-експериментального дослідження з вивчення впливу комплексної програми дидактичних ігор- «РТВ» на розвиток творчих здібностей дітей 7-9 років

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Перетворення, що відбулися в казахстанському суспільстві, призвели до переорієнтації на гуманістичні, особистісно-орієнтовані технології змінили ставлення до учнів. Особистість оцінюється з позиції людського капіталу, що характеризує внесок інтелектуального і творчого потенціалу в розвиток країни та суспільства.

У суспільства, що складається з творчих особистостей, безсумнівно, є найкращі шанси швидко знайти ефективні відповіді. Для цього представляється необхідним, серед іншого, приділяти велику увагу креативності в системі освіти. У цьому контексті проблема розвитку творчих здібностей у дітей 7-9 років у процесі ігрової діяльності набуває особливого значення.

Парадигма сучасної казахстанської школи проголосила одним із пріоритетів творчість, Пріоритет «Творчість» припускає, що у змісті освіти буде взятий курс на поступовий перехід від оволодіння учнями знаннями, вміннями, навичками до розвитку їх здібностей.

«Розвинути закладені в людині здібності, не дати їм загинути - це означає зміцнити духовні сили людини, допомогти йому знайти самого себе. В даний час в казахстанському суспільстві існує гостра соціальна потреба у творчості і творчих індивідах. Подальший прогрес суспільства неможливий без фахівців високого класу, що поєднують професійну компетентність активним творчим потенціалом.

Тому розвиток у дітей 7-9 років творчих здібностей одне з найважливіших завдань у сьогоднішній школі. Актуальність дослідження пояснюється тим, що формування творчо активної особистості, що володіє здатністю ефективно і нестандартно вирішувати життєві проблеми, закладається в дитинстві і є умовою подальшого розвитку особистості людини, його успішної творчої діяльності. Всі послання президента РК Н.А. Назарбаєва до народу, свідчать про яскраве бажанні глави держави і уряду зробити Республіку Казахстан політично досконалою, процвітаючою, духовно багатої.

Протягом багатьох років проблема розвитку творчих здібностей учнів привертає до себе пильну увагу представників найрізноманітніших областей наукового знання - філософії, педагогіки, психології, лінгвістики та інших. Це пов'язано з постійно зростаючими потребами сучасного суспільства в активних особистостях, здатних ставити нові проблеми, знаходити якісні рішення в умовах невизначеності, множинності вибору, постійного вдосконалення накопичених суспільством знань, так як «в наші дні талант і творча обдарованість стають запорукою економічного процвітання і засобом національного престижу ».

У практиці роботи з дітьми 7-9 років вчителі часто не знають, як розвивати творчі здібності дитини в грі. Вони спираються на свою інтуїцію, свій досвід і не застраховані від помилки, що є проблемою шкільної освіти. У зв'язку з цим перед дитячими освітніми установами постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління. Одним з напрямків психічного розвитку дитини є розвиток різних сторін особистості, орієнтоване, насамперед, на розвиток креативності.

Багато таланту, розуму і енергії вклали в розробку педагогічних проблем, пов'язаних з творчим розвитком особистості, в першу чергу особистості дитини, підлітка, видатні педагоги: П.П. Блонський, С.Т. Шацький, Б.Л. Яворський, Н.Я. Брюсова. Спираючись на їх досвід, збагачений півстолітнім розвитком науки про навчання і виховання дітей, кращі педагоги - Г. Гілфорд, К. Торранс, В.Н. Шацька, Н.Л. Гродзенская, М.А. Румер, Г.Л. Рошаль, Н.І. Сац продовжували і продовжують теоретично і практично розвивати принцип творчого розвитку дітей та юнацтва.

На сьогоднішній день одним з основоположних принципів оновлення змісту освіти стає особистісна орієнтація, що припускає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх освіти з урахуванням інтересів і схильностей до творчої діяльності. Стратегія сучасної освіти поля...


сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення умов розвитку творчих здібностей дітей 5-6 років в умовах дошкільн ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі аматор ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного ві ...
  • Реферат на тему: Методика соціально-педагогічної діяльності з розвитку творчих здібностей ді ...
  • Реферат на тему: Створення педагогічних умов у сім'ї для розвитку творчих здібностей діт ...