Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування складової структури слова у дошкільників із загальним недорозвиненням мови

Реферат Формування складової структури слова у дошкільників із загальним недорозвиненням мови

Зміст


Введення

Глава 1. Сучасний стан та підходи до проблеми формування складової структури слова у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

.1 Особливості формування складової структури слова у дітей дошкільного віку

.2 Специфіка порушень складової структури слова у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

Висновки по 1 главі

Глава 2. Дослідно-експериментальна робота з формування складової структури слова у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

.1 Діагностика рівнів сформованості складової структури слова у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

.2 Корекційно-логопедична робота з формування складової структури слова у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

Висновки по 2 чолі

Висновок

Бібліографічний список

Додаток

Введення


Актуальність дослідження. В даний час відзначається помітний прогрес у розвитку логопедії. На основі психолінгвістичного аналізу отримані важливі дані про механізми найбільш складних форм мовної патології (афазії, алалії і загального недорозвинення мови, дизартрії).

Інтенсивно розвивається логопедія раннього віку: вивчаються особливості доречевого розвитку дітей, визначаються критерії ранньої діагностики та прогнозу мовних порушень, розробляються прийоми і методи превентивної (що запобігає розвитку дефекту) логопедії.

Розвиток мови, що включає вміння чітко вимовляти звуки і розрізняти їх, володіти артикуляційним апаратом, правильно побудувати речення і т. д., одна з нагальних проблем, що стоять перед дошкільним закладом.

Правильна мова є одним з показників готовності дитини до навчання в школі, запорука успішного освоєння грамоти та читання: письмова мова формується на основі усної, і, страждають недорозвиненням фонематичного слуху, є потенційними дисграфиками і дислеклексиками (дітьми з порушеннями письма і читання).

Загальне недорозвинення мови (А.Н. Гвоздьов, І. А. Сікорський, Н.Х. Швачкин, Б. Кітерман) визначають як порушення процесів формування произносительной системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами внаслідок дефектів сприйняття й вимови фонем.

Подолання загального недорозвинення мови досягається шляхом цілеспрямованої логопедичної роботи з корекції звукової сторони мови і фонематичного недорозвинення.

Вперше теоретичне обгрунтування загального недорозвинення мови було сформульовано Р.Е. Льовиній ??і колективом наукових співробітників НДІ дефектології в 50-60 роках ХХ століття. Відхилення у формуванні мови стали розглядатися як порушення розвитку, що протікають за законами ієрархічної будови вищих психічних функцій.

Система навчання і виховання дітей дошкільного віку з порушенням складової структурою слова включає корекцію мовного дефекту і підготовку до повноцінного навчання грамоті (Г. А. Каші, Т. Б. Філічева, Г. В. Чиркина, В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко). І. А. Сікорський наводить факти зі своїх спостережень, що свідчать про можливості засвоєння окремими дітьми переважно звукової або складової характеристики мови. У його прикладах для дітей так званого звукового напряму характерне безпомилкове відтворення одного або декількох звуків слова, діти ж так званого складового напрямки схоплюють складової склад слова, спотворюючи його звуковий склад і використовуючи при цьому дуже незначне число звуків.

А. Н. Гвоздьов, розглядаючи засвоєння складового складу слова, зупиняється на особливості складової структури російських слів, що полягає в тому, що сила ненаголошених складів в ній неоднакова. При оволодінні складової структурою дитина навчається відтворювати склади, слова в порядку їх порівняльної сили: спочатку з усього слова передається тільки ударний склад, потім з'являється перший предударний і, нарешті, слабкі ненаголошені склади. Опускання слабких ненаголошених складів перешкоджає засвоєнню входять до них звуків, і в цьому сенсі доля різних звуків і звукосполучень пов'язана з засвоєнням складової структури.

У зв'язку з тим, що правильна мова є однією з найважливіших передумов подальшого повноцінного розвитку дитини, процесу соціальної адаптації, виявлення й усунення порушень мовлення необхідно проводити в ранні терміни. Значний відсоток мовних порушень проявляється в дошкільному віці, тому що цей вік є сензитивним періодом розвитку мови. Своєчасне виявлення мовних порушень сприяє швидшому їх усунення, попереджає негативний вплив мовних розладів на формування особистості і на всі психічний розвиток дитини.

Ця курсова робота присвячена логопедичної роботі з формування складової структ...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування діалогічної мови дітей дошкільного віку із загальним недорозвине ...
  • Реферат на тему: Особливості формування слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільног ...
  • Реферат на тему: Вплив логоритмічних занять на формування мовної активності у дітей із загал ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...