Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Порівняльний аналіз сформованості математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з нормативним розвитком і ЗПР

Реферат Порівняльний аналіз сформованості математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з нормативним розвитком і ЗПР

Введення

математичний затримка дошкільник просторовий

Історія педагогіки свідчить про те, що передові її представники вели безперервний пошук принципів, факторів, методів, організаційних форм навчання, які забезпечують успішний розвиток людини відповідно до соціально-історичними умовами. Одним з найскладніших знань, умінь і навичок, включених у зміст суспільного досвіду, якими опановують підростаючі покоління, є математичні. Вони носять абстрактний характер, оперування ними вимагає виконання системи складних розумових дій.

У наш час, в епоху комп'ютерної революції, математика сьогодні, а тим більше завтра, в тій чи іншій мірі потрібна буде величезному числу людей різних професій, і аж ніяк не тільки математикам. Математична освіта дошкільнят виступає в якості особливого «ключа» до оволодіння властивими віком видами діяльності, до проникнення в сенс навколишньої дійсності. Воно значимо для формування «картини світу» дитини і передбачає не лише засвоєння їм математичних уявлень, а й розвиток його розумових здібностей. У повсякденному житті, в побуті, в іграх дитина досить рано починає зустрічатися з такими ситуаціями, які вимагають застосування, хоча й елементарного, але все ж математичного рішення (напоїти ляльок чаєм, розділити цукерки порівну, розставити машинки по гаражах і т.д.).

Одне з найважливіших завдань виховання маленької дитини - розвиток його розуму, формування таких умінь і здібностей, які дозволяють легко адаптуватися в соціумі, засвоювати нове. Математика володіє унікальним розвивають ефектом. Її вивчення сприяє розвитку уваги, пам'яті, мовлення, уяви, емоцій; формує наполегливість, терпіння, творчий потенціал особистості.

Сучасні психолого-педагогічні дослідження доводять, що засвоєння дошкільнятами системи математичних уявлень надає якісний вплив на весь хід їх психічного розвитку, забезпечує готовність до навчання в школі. (Г.А. Корнєва, А.М. Леушина, 1974; З.А. Михайлова, 1998; Н.І. Непомняща. Р.Л. Непомняща, 1998; Т.Д. Ріхтерман, 1982; Є.В.

Сербіна, А.А. Столяр, 1991; Т.В. Тарунтаева.1980; та ін.). Дослідження Л.В. Баряева, 2005; Н.Г. Морозової, Н.І. Непомнящею, 1996; М.Н. Перовой.1986; та ін. показують, що поетапне формування математичних знань надають корригирующее вплив на найбільш слабкі боки психічної діяльності дітей, сприяє розвитку різних сторін сприйняття і мислення, а отже, всієї пізнавальної діяльності в цілому. Всі ці доводи обумовлюють вибір даної теми та її актуальність.

Мета дослідження: здійснити теоретичний огляд сучасних досліджень з проблеми формування математичних уявлень у дошкільників і провести порівняльне вивчення серед дітей з нормативним розвитком і ЗПР.

Об'єкт дослідження: математичні уявлення у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: порівняльна характеристика сформованості елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з нормативним розвитком і ЗПР.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що найбільші труднощі в засвоєнні математичних уявлень у старших дошкільнят з ЗПР в порівнянні з дітьми з нормативним розвитком, виявляються при засвоєнні сенсорних еталонів, просторових, тимчасових уявлень і обчислювальних навичок.

Завдання:

1. Теоретично проаналізувати проблему формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

2. Систематизувати програму педагогічного моніторингу та апробувати її в групах дітей старшого дошкільного віку з нормативним розвитком і ЗПР.

3. Виділити типологічні особливості у сформованості елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з нормативним розвитком і ЗПР.


1. Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку


.1 Характеристика сформованості математичних уявлень у дошкільників з нормативним розвитком


Проблема навчання дітей математики цікавила вчених протягом багатьох століть. У 17-19 вв. Я.А. Коменський, Дж. Локк, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, Л.Н. Толстой, М. Монтессорі та ін. Прийшли до висновку про необхідність спеціальної математичної підготовки дітей дошкільного віку. Формування у них знань про розмір, вимірі, часі і просторі розглядалося з точки зору практичної доцільності. Цей період становлення методики називають емпіричним, оскільки основні ідеї математичного розвитку узагальнювали особистий досвід педагогів.

Величезний внесок у методику математики вніс І.Г. Песталоцці. Він назвав свою теорію утворення елемента...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного в ...
  • Реферат на тему: Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку за ...
  • Реферат на тему: Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку з атипией ...
  • Реферат на тему: Казка як метод формування моральних уявлень дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Формування уявлень про різноманіття живих організмів у дітей старшого дошкі ...