Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Художньо-естетичне виховання молодших школярів

Реферат Художньо-естетичне виховання молодших школярів

Вступ


Актуальні харчування сьогодення є питання художньо-естетичного виховання и развития естетичної культури підростаючого поколение. Особістісна орієнтація сучасної освіти предполагает прілучення молодої людини до художньо-естетичного досвіду людства, до Творчої ДІЯЛЬНОСТІ, что є основою художньо-естетичного розвитку особистості. У зв`язку з ЦІМ Важлива значення набуває осмислення конкретних вопросам художньо-естетичного виховання и естетичної ДІЯЛЬНОСТІ та базових теоретичністю засідок формирование естетичної культури особистості.

Естетичне ставленого людини до світу формується и розвівається течение Всього ее життя. Вместе с тім НЕ всі періоді в жітті рівноцінні для естетичного розвитку. Много письменників, педагогів, діячів культури (К.Д. Ушинський, Л.М. Толстой, В.О. Сухомлинський, Д.Б. Кабалевській, Б. Неменській та Інші) констатують особливе значення относительно цього в молодшому шкільному віці. Особливості дітей цього віку найбільш спріяють формуваня в них художньо-естетичної культури.

Проблема художньо-естетичного виховання у естетико-педагогічному аспекті широко репрезентована у спадщіні видатних українських педагогів та діячів освіти Є. Водовозової, П. Каптерева, С. Лісенкової, С. Русової, Є. Міхеєвої, К. Ушинського.

Філософсько-естетичні аспекти цієї проблеми розглядаються в наукових праць Ю. Борева, І. Гончарова, М. Киященко, В. Ядова.

Психологічні основи естетичного виховання розкрили Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Віготській, І. Кон, Б. Теплов та Інші.

Видатні Вчені, естет и педагоги Ю. Борев, О. Буров, В. Вансаалов, Л. Волович, І. Долецька, М. Каган, Л. Коган, В. Розумний, В. Скатерщіков, Є. Квятковський, М. Лайзером, А. Макаренко, О. Семашко, В. Сухомлинський, В. Шестакова, Зробі Значний внесок у розробка Теорії естетичного виховання. Самперед смороду визначили Основні поняття, на Які нужно спіратіся при побудові системи естетичного виховання.

Важливі питання Теорії и методики естетичного виховання підростаючого поколение вісвітлюються в Працюю Л. Коваль, В. Передерій, Ю. Фохт-Бабушкіна, Т. Цвіліх, Г. Шевченко, А. Щербо та других.

За останні роки Опубліковано много праць, в якіх вірішуються питання значення творчості та пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ в Естетичне віхованні молодших школярів; розкріваються Механізми творчості; закономірності взаємозв язку Творчої ДІЯЛЬНОСТІ з відтвореною дійсністю; сформульовані основні принципи формирование Творчої особистості (Ф. Говорун, Б. Коротяєв, В. Лєвін, В. Моляко, Ю. Петров, П. Підкасістій, Я. Пономарьов, В. Романець, В. Цапок).

Значний внесок у розв язання проблеми розвитку естетичної культури Зробі зарубіжні и вітчізняні Вчені М. Аріарській, Д. Генкін, Г. Єскіна, Г. Загадарчук, В. Кірсанов, О. Миронюк, І. Петрова, Ф. Соломонік, котрі розглядають процес естетичного виховання як цілеспрямоване формирование якости всебічно розвіненої особистості, что дает можлівість Їй спрійматі природні та соціальні реалії, діяті та творити відповідно до загальнолюдського ідеалів гармонії та краси.

Художньо-естетичне виховання спрямованостей на формирование здатності спрійматі дитиною прекрасне у НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі и містецтві, на розвиток естетичних почуттів, суджень, смаків, умінь, творчих здібностей, спожи брати доля у створенні прекрасного в жітті и художній творчості.

Вказуючі на всі віщезазначене, мі Вважаємо Доречний досліджуваті тему Художньо-естетичне виховання молодших школярів.

Мета - дослідження форм и методів художньо-естетичного виховання молодших школярів в процессе навчання и виховання.

Про єкт - художньо-естетичне виховання молодших школярів.

Предмет - форми и методи художньо-естетичного виховання молодших школярів в процессе навчання и виховання.

Завдання дослідження: 1) на Основі вівченої літератури візначіті сутність, структуру, Зміст, шляхи художньо-естетичного виховання молодших школярів; 2) довести практично теоретичний матеріал.


Розділ 1


. 1 Теоретичні основи художньо-естетичного виховання молодших школярів


Художньо-естетичне виховання розуміється у двох значеннях: а) у широкому (соціальному) значенні - це формирование естетичних якости особистості путем Залучення до цінностей мистецтва, вітчізняної та зарубіжної літератури; б) у вузьких (суто педагогічному) значенні - це забезпечення спеціально організованіх педагогічних умів для духовного збагачення особистості засобими мистецтва, формирование естетичної культури, світоглядніх уявлень, ціннісніх художніх орієнтацій у соціокультурному пространстве [11; с.93].


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Музично-рітмічні Вправи як засіб художньо-естетичного виховання школярів
  • Реферат на тему: Театрально-ігрова діяльність в системі художньо-естетичного виховання дошкі ...
  • Реферат на тему: Форми методичного контролю в дошкільному навчальному закладі художньо-естет ...
  • Реферат на тему: Фольклор як засіб художньо-естетичного, культурного виховання в клубах за м ...
  • Реферат на тему: Шляхи и засоби естетичного виховання молодших школярів