Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Вплив обліку та оплати праці на ефективність роботи персоналу

Реферат Вплив обліку та оплати праці на ефективність роботи персоналу

Введення

менеджмент облік персонал

Управління персоналом на підприємстві - це вид діяльності який дозволяє реалізувати, узагальнити широкий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахування особистого фактора в побудові системи управління персоналом підприємства. При управлінні персоналом можна виділити три фактори, що впливають на персонал на підприємстві.

Перший фактор - ієрархічна структура підприємства, де основний засіб впливу - це відношення влади підпорядкування, тиску на людину зверху, за допомогою примусу, контроль над розподілом матеріальних благ.

Другий фактор - це культура, тобто виробляються суспільством, підприємством, групою людей спільні цінності, соціальні норми, установки поведінки, які регламентують дії особистості, примушують індивіда вести себе так, а не інакше без видимого примусу.

Третій фактор - це ринок, мережа рівноправних відносин, заснованих на купівлі - продажу продукції і послуг, відносинах власності, рівновазі інтересів продавця і покупця.

Ці фактори впливу - поняття достатньо складні і на практиці рідко реалізуються окремо. Якому із цих чинників віддається пріоритет, такий і вигляд економічної ситуації на підприємстві.

При переході до ринку відбувається повільний відхід від ієрархічного управління, жорсткої системи адміністративного впливу, практично необмеженої виконавської влади до ринкових взаємовідносин, відносин власності, що базуються на економічних методах. Тому необхідна розробка принципово нових підходів до пріоритету цінностей.

Нові служби управління персоналом створюються, як правило, на базі традиційних служб: відділу кадрів, відділу організації праці та заробітної плати, відділу охорони праці і техніки безпеки та ін. Завдання нових служб полягають у реалізації кадрової політики і координації діяльності з управління трудовими ресурсами на підприємстві. У зв'язку з цим вони починають розширювати коло своїх функцій і від кадрових питань переходять до розробки систем стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, попередження конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів і т.д.

У даному звіті по виробничій практиці проведемо деякі аналітичні оцінки економічного стану підприємства на рентабельності і ліквідності ТОВ «Галактика».

Основною метою практики є закріплення у виробничих умовах теоретичних знань з курсу «Менеджмент» та суміжних з іншим дисциплін, набуття практичних навичок в галузі управління підприємством ТОВ «Галактика», проведенням економічного аналізу.

Основні завдання під час проходження виробничої практиці:

? загальне ознайомлення з підприємством ТОВ «Галактика»;

? вивчення основних техніко - економічних показників;

? вивчення системи управління фінансами;

? вивчення системи управління персоналом;

? зміст і організація особистої праці менеджера;

? організаційні конфлікти і спосіб їх вирішення;

? оцінка ефективності системи управління підприємством.


1. Теоретика, методологія, основи дослідження управління персоналом в організації


Управління персоналом в організації - є цілеспрямованою діяльністю керівного складу організації, керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом. Вона включає в себе розробку концепцій і стратегію кадрової політики, принципів і методів управління персоналом.

Створенню системи та координації роботи складових організації служить підрозділ (відділ) управління персоналом в організації. Він має власну ієрархію посад, яка є складовою частиною общеорганизационной ієрархії. Такий відділ є функціональним підрозділом, і його співробітники безпосередньо не беруть участь в основній діяльності організації.

Функції управління персоналом організації включають в себе:

· формування системи управління персоналом;

· планування кадрової роботи, розробці оперативного плану кадрової роботи;

· проведення маркетингу підприємства;

· визначення кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі.


.1 Формування системи кадрового менеджменту


Система кадрового менеджменту організації - це системне, планомірне організаційний вплив за допомогою взаємопов'язаних організаційно - економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподіл ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування кадрової політики організації, вдосконалення системи управління ...
  • Реферат на тему: Мотивація праці як фактор підвищення ефективності процесу управління персон ...
  • Реферат на тему: Удосконалення системи управління персоналом в організації
  • Реферат на тему: Основні елементи системи управління персоналом інноваційної організації
  • Реферат на тему: Особливості системи управління персоналом в інноваційній організації