Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація проектної методики навчання інформатики в wiki середовищі

Реферат Організація проектної методики навчання інформатики в wiki середовищі

Міністерство освіти і науки РФ

ФГБОУ ВПО «Челябінський державний педагогічний університет»

Факультет інформатики
Курсова робота:

«Організація проектної методики навчання інформатики в wiki середовищі»
Виконала студентка

факультету інформатики 392 групи:

Кузеванова Анастасія Вікторівна

Науковий керівник:

Паршукова Наталя Борисівна

Челябінськ, 2014


Зміст


Введення

. Суть методу проектів

. Види проектної діяльності

. Етапи виконання проекту, план організації роботи над проектом

.1 Результати виконання проекту, аналіз результатів діяльності учнів

.2 Обробка результатів

.3 Оцінка продукту проектної діяльності

.4 Оцінка за представлення та захист проекту

.Wiki-середу

. MediaWiki

. Історія MediaWiki

. Як встановити движок MediaWiki на denwer

Висновок

Список використаної літературиВведення


Процес інформатизації суспільства стає все більш динамічним і висуває нові вимоги до виховання і навчання учнів. Сучасне суспільство зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов життя. Сучасна школа повинна створювати умови для формування такої особистості. І це завдання не тільки змісту освіти, скільки використовуваних технологій навчання, до яких відноситься і метод проектів. Як відомо, зміна вимог до цілям навчання тягне за собою зміну методів навчання.

Метод проектів не є принципово новим у педагогічній практиці, але разом з тим його сьогодні відносять до педагогічних технологій ХХI століття як передбачає вміння адаптуватися в стрімко змінюється. Він виник в США в другій половині XIX ст. Його теоретичною основою була «прагматична педагогіка» американського філософа-ідеаліста Джона Дьюї (1859 - 1952). Основні концептуальні положення його теорії:

правдивим і цінним є тільки те, що дає практичний результат;

дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні навколишнього світу (від часткового до загального, індуктивним методом);

засвоєння знань - це стихійний, некерований процес;

дитина може засвоювати інформацію тільки завдяки посталої потреби в знаннях, будучи активним суб'єктом свого навчання.

Ідеї Д. Дьюї справили величезний вплив на систему освіти XX століття. Вони отримали подальший розвиток у роботах його учнів і послідовників - американських педагогів Є. Пархерст і В. Кільпатріка.

У 20-х рр. ХХ ст. метод проектів привернув увагу радянських педагогів. Прихильники методу в Радянській Росії В.Н. Шульгін, М.В. Крупенина, Б. В. Ігнатьєв проголосили його єдиним засобом перетворення школи навчання в школу життя, за допомогою якого придбання знань здійснювалося на основі та у зв'язку з працею учнів.

В даний час у зв'язку з модернізацією російської освіти постала проблема відродження методу проектів у вітчизняній шкільній практиці. У новій освітній парадигмі учень стає суб'єктом пізнавальної діяльності, а не об'єктом педагогічного впливу. Це обумовлює необхідність організації освітнього процесу, спрямованого на пошук і розвиток задатків, здібностей, закладених природою в кожній людині. Результатом роботи вчителя стає активна, творча діяльність учня, далека від простої репродукції.

Орієнтуючись на цілі системи освіти та враховуючи специфіку предмета «Інформатика та ІКТ» можна визначити мету роботи: вивчення особливості wiki-середовища, а також зв'язування методу проектів з програмними механізмами, такими як MediaWiki.

Виходячи з цієї мети, можна сформулювати такі завдання:

· Вивчити особливості wiki-середовища;

· Встановити wiki-движок;

· Сформулювати плюси і мінуси даного програмного механізму1. Суть методу проектів


Метод проектів - це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим чином; сукупність прийомів, дій учнів у їх певній послідовності для досягнення поставленої задачі - вирішення проблеми lt; # justify gt; У процесі проектної діяльності формуються наступні компетенції:

...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Метод проектів як одна з форм розвитку творчої спрямованості учнів з інформ ...
  • Реферат на тему: Розвиток інформаційної компетенції учнів засобами методу навчальних проекті ...
  • Реферат на тему: Методичні особливості навчання учнів методу моделювання через вирішення зав ...
  • Реферат на тему: Розвиток англомовної лексічної компетенції учнів 9 класів Середніх загально ...
  • Реферат на тему: Метод проектів на уроках іноземної мови як фактор підвищення ефективності н ...