Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження зв'язку самооцінки та позитивного мислення учнів

Реферат Дослідження зв'язку самооцінки та позитивного мислення учнів

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1 Теоретичні основи вивчення самооцінки та позитивного мислення учнів

.1 Самооцінка як психологічний феномен

1.2 Дослідження позитивного мислення у вітчизняній і зарубіжній психології

1.3 Формування позитивного мислення учнів

ГЛАВА 2 Емпіричне дослідження зв'язку самооцінки та позитивного мислення учнів

.1 Організація і методи дослідження

.2 Результати та їх обговорення

.3 Рекомендації з розвитку позитивного мислення учнів

ВИСНОВОК

СПИСОК

ДОДАТОК


ВСТУП


Актуальність дослідження. В умовах модернізації сучасної системи освіти зростає інтерес до особистості школяра. Відповідно до Федеральним державним освітнім стандартам другого покоління учні, випускники загальноосвітньої школи на виході повинні продемонструвати не тільки предметну, метапредметние, а й особистісну результативність [60]. Одна з центральних завдань сучасної школи - підготовка учнів до самовдосконалення і саморозвитку - робить особливо значущою проблему формування активної позиції школяра в навчально-виховному процесі. Останнє потребує сформованості у дитини уявленні про себе і своїх можливостях, вміння об'єктивно оцінити особливості своєї особистості та діяльності, прийняти роль учня, правильно побудувати свої взаємини з оточуючими, тобто вимагає певного рівня сформованості самооцінки.

Значний внесок у вивчення самооцінки внесли К. Роджерс, Л. І. Божович, Л. В. Бороздіна, І. С. Кон, А. Н. Леонтьєв, А. І. Липкина, О. Н. Молчанова, С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та багато інших. На думку Л. В. Бороздіна, самооцінка включена в структуру самосвідомості і визначається як оцінка людиною себе за певним властивості або оцінка власного потенціалу в цілому.

Одним з напрямків дослідження самооцінки учнів є її зв'язок з різними особистісними властивостями, зокрема, з позитивним мисленням. Позитивне мислення є відносно новим, недостатньо вивченим феноменом в сучасній психології, а тому - воно не представлено в традиційних класифікаціях видів мислення і теоріях мислення. Проблема виховання позитивного мислення учнів також чекає свого рішення і пошуку відповідних психологічних концепцій і технологій.

У зарубіжній психології проблемам позитивного, конструктивного, оптимістичного мислення присвячені роботи Д. Гудхарт, Дж. Капрара, Ч. Карвера, М. Селигмана, П. Стека, М. Шейер та інших. У вітчизняній психології питання про зв'язок між інтелектом і афектом приділяли увагу у своїх роботах Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв. У сучасній психології проблему «позитивного мислення» розробляли Т. Н. Васильєва, Т. О. Гордєєва О. С. Гребенюк, Н. В. Любимова, К. Муздибаев, Ю. М. Орлов, А. Е. Созонтов та інші.

Позитивне мислення - частина внутрішнього світу самої людини. Це життєва позиція, мислення і окремі висловлювання, засновані на описі подій чи процесів у позитивному ключі. Все це дозволяє припустити, що дослідження позитивного мислення відповідає насущним потребам сучасної психологічної науки і практики.

Актуальним представляється організація та проведення наукового дослідження, спрямованого на вивчення зв'язку самооцінки та позитивного мислення учнів.

Мета даної роботи полягає у вивченні характеру зв'язку самооцінки та позитивного мислення учнів.

Об'єкт дослідження: самооцінка учнів старших класів.

Предмет дослідження: зв'язок самооцінки та позитивного мислення учнів.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що існує зв'язок між самооцінкою і позитивним мисленням старшокласників: чим вище самооцінка учнів, тим більшою мірою у них виражений оптимістичний стиль пояснення успіхів і невдач; чим нижче самооцінка учнів, тим більшою мірою виражений песимістичний стиль пояснення успіхів і невдач.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз психологічної літератури з метою визначення поняття самооцінки, а також дослідження зв'язку самооцінки з позитивним мисленням і формування позитивного мислення в шкільному віці.

2. Емпірично виявити особливості самооцінки і позитивного мислення учнів загальноосвітньої школи.

. Виявити наявність і характер зв'язку самооцінки й оптимістичного і песимістичного стилів пояснення успіхів невдач у учнів.

. Провести порівняльний аналіз зв'язку самооцінки і позитивного мислення у юнаків та дівчат.

Методичний апарат дослідження:

методи теоретичного аналізу психологічної літератури;

емпіричні методи: тестування (Опитувальник СТОУН-П, тест на оптим...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження особливостей мислення в учнів молодших класів з дізорфографіей
  • Реферат на тему: Урок-дослідження як складова частина формування дослідницького типу мисленн ...
  • Реферат на тему: Експериментальне вивчення мислення учнів молодших класів
  • Реферат на тему: Мислення учнів початкових класів
  • Реферат на тему: Індивідуально-психологічні Особливості мислення учнів підліткового віку та ...