Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты

Реферат на тему: Когнітивно-комунікативний Потенціал еліптічного речення в сучасній англійській мові

Одеський НАЦІОНАЛЬНИЙ Університет имени І.І. Мечникова К огнітівно-комунікативний Потенціал еліптічного речення в сучасній англійській мові Одеса - 2008 В  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА роботи поступальний рух лінгвістічної думки на сучасности етапі свого розвітку характерізується суттєвімі зрушенн...
Читати реферат

Реферат на тему: Китайська мова і писемність

Китайський мову і писемність Китай - багатонаціональна держава, населене представниками майже 60 різних етносів. Але переважна більшість населення країни (за переписом 1982 р. - 93,3%, за переписом 1990 р. - 92%, за переписом 2000 р. - 91,8%) складають китайці, або ханьці. Самоназва стародавніх китайців - В«хуасяВ» - відбувалося від найменування племінного освіти. Землі, населені хуася, розташовувалися в основному на Среднекітайской рівнині, в басейні Хуан...
Читати реферат

Реферат на тему: Кириличні пам'ятники слов'янської писемності

Пам'ятник - 1) архітектурне або скульптурна споруда в пам'ять або на честь якої-небудь особи або події, 2) об'єкт, що є свідченням історичної події, частиною культурної спадщини країни, народу, людства; Писемність - графічна система запису відомостей, одна з форм існування людської мови. Старослов'янська мова - найдавніший відомий слов'янський літературну мову. Термін відносять до мови IX-XI століть, іноді також XII століття. p> Термін В«старослов'...
Читати реферат

Реферат на тему: Категорія суб'єктивної модальності в истории лінгвістічної науки

Вступ У работе Розглянуто діхотомічну природу категорії модальності. ВСТАНОВЛЕНО КРИТЕРІЇ розмежування об'єктивної та суб'єктивної модальностей. Простежено еволюцію поглядів на суб'єктивну модальність як складник лінгвістічної категорії модальності. Актуалізовано основні принципи ее розуміння на сучасности етапі розвітку українського мовознавства. ключові слова: суб'єктивна модальність; модальностей рамка; функціонально-семантичності поле...
Читати реферат

Реферат на тему: Жанрова варіативність наукового дискурсу

Жанрова варіативність наукового дискурсу В  Зміст 1. Жанр як лінгвістична проблема 2. Традиційна типологія наукових жанрів 3. Основні жанри наукового дискурсу 4. Взаємопроникнення жанрів в рамках наукового дискурсу 5. Жанр наукової статті в загальній системі наукових жанрів 1. Жанр як лінгвістична проблема Функціональна стиліс...
Читати реферат

Реферат на тему: Природна письмова російська мова в аспекті жанроведенія

Зміст 1 Сучасні тенденції вивчення мовних жанрів. Принципи класифікації мовних жанрів 2 Принципи опису жанрів по комунікативно-семіотичної моделі 3 Принципи опису жанрів природної письмовій російської промови 3.1 Методологія опису ознак природної письмовій російської мови 3.2 Методика опису природної письмовій російської мови по комунікативно-семіотичної моделі 4 Жанрові маркери природної письмовій російської мови
Читати реферат

Реферат на тему: Електронна т'рговія

Узагальнення на тема: Електронна т'рговія Б'лгарія, 2009 Єдін електронна т'рговія рішення за бізнес е включването на всички аспекти на ікономіческата дейност в Електрон формат. Багато добро утв'рденіте компанії са продажба на он-лайн в прод'лженіе на години. Така наприклад, Dell Ко...
Читати реферат

Реферат на тему: Духовна мова

РЕФЕРАТ з дисципліни В«РиторикаВ» за темою: В«Духовна моваВ» Зміст Введення 1. Синтаксичні та фонетичні особливості духовної мови 2. Сучасна духовна мова Висновок Список використаної літератури Введення Російська мова, як і всякий розвинений літературна мова, п...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія російської абетки: з давнини до наших днів

Кубанський державний університет факультет управління та психології Реферат по документознавства на тему: "Історія російської абетки: з давнини до наших днів " В  Виконала студентка 2-го курсу ДДОУ: Тетерлева Олена Краснодар 2010 В  ЗМІСТ Введення 1. Виникнення слов'янської абетки 2. Букви кирилиці та їх назви 3. Склад російського алфавіту ...
Читати реферат

Реферат на тему: Дієслово як центральна частина мови

Міністерство освіти та науки України Ізмаїльський державний гуманітарний університет Кафедра української мови РЕФЕРАТ На тему: Дієслово як центральна частина мови Студентки 5 курсу філологічного факультету Кряскової Світлани Ізмаїл - 2010 План I. Дієсл...
Читати реферат