Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Соціально-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку з багатодітних сімей

Реферат Соціально-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку з багатодітних сімей

ка та обгрунтування програми допомоги педагогам у соціально-педагогічному супроводі дітей з багатодітних сімей.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають основні положення системного (С.І. Архангельський, В.Г. Афанасьєв, В.П. Беспалько, І.В. Блауберг, Н.В. Кузьміна, Б.Ф. Ломов, В.Н. Сагатовский, А.Н. Уемов, Г.П. Щедровицький, Е. Г. Юдін та ін.), особистісно-діяльнісного (HA Алексєєв, А.Г. Асмолов, Г.І. Вергелес, Н.Ф. Голованова, О.Г. Прикоти, В.В. Сєріков, І.С. Якиманська, Е.А. Ямбург та ін.) підходів; теорії розвитку особистості дитини (Б.Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, М.І. Лісіна, AB Петровський, В.А. Петровський, С.Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін та ін.); концепції розвитку дитини як суб'єкта дитячих видів діяльності (Т.І. Бабаєва, А.Г. Гогоберидзе, М.Б. Зацепіна, Т.С. Комарова, М.В. Крулехт, О.В. Солнцева, PM Чумічева та ін. ); дослідження проблеми взаємодії школи та сім'ї у вихованні та розвитку дитини (Є.П. Арнаутова, Т.І. Бабаєва, О.Л. Звєрєва, Т.А. Куликова та ін.); концепції побудови розвиваючого середовища шкільних установ (Л.М. Кларін, С.Л. Новосьолова, В.А. Петровський та ін.); теорії про роль дорослого і його впливу на розвиток особистості дітей (Є.Б. Весна, О.В. Дибіна, С.А. Козлова, Д.І. Фельдштейн та ін.).

Методи дослідження: аналіз літератури, спостереження, психолого - педагогічний експеримент.

Дослідно-експериментальна база дослідження: 20 учнів шлол №18 і №38 м Саранська.

Теоретична значимість дослідження полягає в обгрунтуванні необхідності проведення спеціальної роботи за напрямком соціально-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку з багатодітних сімей Матеріали дослідження можуть служити базою для подальшої розробки даної проблеми.

Практична значимість дослідження визначається тим, що представлені матеріали можуть бути використані в роботі вчителів початкових класів, а також соціального педагога та психолога.

Структура курсової роботи: ввденія, два розділи, висновок і список використаних джерел


1. Теоретичні підходи до вивчення проблеми соціально-педагогічного супроводу дітей з багатодітних сімей


.1 Проблема соціально-педагогічного супроводу дітей з багатодітних сімей


Багатодітній сім'єю прийнято вважати сім'ю з трьома і більше неповнолітніми дітьми (у тому числі усиновленими, а також пасинками і пасербицями) віком до 16 років, а також у віці до 18 років, якщо вони навчаються в освітніх установах, що реалізують загальноосвітні програми [2, с. 5].

Всі багатодітні сім'ї можуть бути розподілені на три категорії:

. Сім'ї, багатодітність в яких запланована (наприклад, у зв'язку з національними традиціями, релігійними приписами, культурно-ідеологічними позиціями, традиціями сім'ї). Такі сім'ї відчувають багато труднощів, обумовлених малозабезпеченістю, тіснотою житла, завантаженістю батьків (особливо матері), станом їх здоров'я, але у батьків є мотивація до виховання дітей.

. Сім'ї, що утворилися в результаті другого і наступних шлюбів матері (рідше - батька), в яких народжуються нові діти. Дослідження показують, що такі сім'ї можуть бути і цілком благополучними, але їх членам властиве відчуття неповної сім'ї.

. Неблагополучні багатодітні сім'ї, які утворюються внаслідок безвідповідальної поведінки батьків, іноді на тлі інтелектуально-психічної сниженности, алкоголізму, асоціального способу життя. Діти з таких багатодітних сімей особливо часто потребують допомоги, реабілітації, страждають від хвороб і недорозвинення. У разі втрати батьківської опіки їх долю особливо важко влаштувати, бо сімейне законодавство перешкоджає поділу дітей з однієї сім'ї, а усиновити 3-7 дітей різного віку і різного ступеня соціальної дезадаптації далеко не завжди можливо [2, с. 10].

Багатодітні сім'ї відносяться до категорії сімей, актуально потребують соціального захисту та підтримки в силу об'єктивно склалася важкій життєвій ситуації, що перешкоджає їхньому функціонуванню та розвитку. Цим обумовлений широкий спектр проблем даної категорії сімей:

) Матеріально-побутові (фінансові) проблеми. Багатодітні сім'ї є найменш забезпеченими, з низьким середньомісячним доходом на одного члена сім'ї. У структурі доходів допомоги на дітей невеликі. Частка витрат на продовольчі товари вище, а структура харчування набагато менш різноманітна. Рідкісна натуральна і матеріальна допомога проблеми не вирішує.

) Проблема працевлаштування батьків. Часто це посилюється незнанням законів та інформації про ті пільги, які покладені таким сім'ям.

) Житлова пробл...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Робота соціального педагога з дітьми з багатодітних сімей в умовах Центру с ...
  • Реферат на тему: Емпіричне дослідження психологічних особливостей багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Соціально-правове забезпечення багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Удосконалення соціальної підтримки багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Створення методико-психологічного клубу "Школа прийомних батьків" ...