Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Спочатку було ... слово

Реферат Спочатку було ... слово

сновою функціонування наочно-образного мислення виступає переклад перцептивної структури проблемної ситуації в систему семантичних ознак, що утворюють певні значення. Все це відкриває широкі можливості для подальшого моделювання повідомлень.

Тут має сенс також торкнутися проблематику візуального мислення . Досліджена Р. Арнхейм, ця форма мислення представляє собою творче рішення проблемних завдань у плані образного моделювання. Основою візуального мислення виступає наочно-дієве і наочно-образне мислення, де при уподібненні предметно-практичних і чуттєво-практичних дій властивостям об'єктів формуються зовнішні перцептивні дії. Надалі відбувається скорочення і інтеріоризація цих дій. У розвинутій формі цей вид мислення характерний для успішних архітекторів і дизайнерів. В даний час розробляється гіпотеза, згідно з якою просторові завдання є складнішими для людини, тому вони вимагають участі лобової бічній кори обох півкуль, у той час як для вирішення вербальних завдань достатньо роботи тільки бічний кори лівої півкулі, що підтверджується результатами використання магнітно-резонансного сканування. Згідно радикальної теорії образів (лат. radicalis - корінний та грец. theoria - дослідження), будь-яке абстрактне знання пов'язано з образною репрезентацією. У гіпотезі подвійного кодування, розробленої А. Пайвіо, динаміка розумового процесу пояснюється переважною опорою або на візуальні елементи, або на вербальні. Додаток цієї гіпотези до психолінгвістиці дозволяє дати наступний аналіз побудови мовних пропозицій: конкретні пропозиції обробляються в рамках образної системи кодування, а абстрактні - у вербальній. Це підтверджено в ході експериментів, в яких показано, що в конкретних пропозиціях швидше виявляються зміни сенсу, ніж порядку слів, в абстрактних - навпаки.

Понятійне мислення символічно відображає суттєві властивості предметів навколишнього світу, виділених у результаті аналітичної роботи. У кожному понятті згорнуто особливу предметне дія, що відтворює предмет пізнання за допомогою використання певних інструментальних засобів [7].

Автор розглянутих точок зору про співвідношення мислення й мови схиляються на користь понятійного мислення (Виготський, Гальперін, Піаже), що формується в процесі онтологічного розвитку людини і вираженого у вигляді внутрішнього мовлення.


А ЧИ СЛОГАН?

Вербальне мислення протікає в встановлених у мові формах. Стосовно до рекламної комунікації можна сказати наступне: кріейтор осмислює знання про продукт в термінах, поняттях і виразах, властивих даному мови. Логічно припустити, що в такому випадку основою для майбутнього рекламного візуального образу служить саме коротка форма вираження думки про те чи іншому гідність продукту, одягнена в легко запоминающуюся фразу, інакше кажучи - рекламний слоган.

У російському рекламному співтоваристві існує думка, що хорошого рекламного повідомлення без слогану НЕ буває. Візьмемо друкований рекламний модуль з будь-якого російського журналу (виняток з правил становлять тільки глобальні кампанії з просування відомих брендів). Вербальної складової тут відведено досить багато місця: у ряді випадків присутній не тільки слоган, а й основний рекламний текст (у професійному середовищі часто званий на англійський манер "боді" - буквально "Тіло") і заголовок. Рекламні повідомлення однієї кампанії, як правило, об'єднані загальним слоганом. Виходить, саме в ньому закладена ідея. Коли рекламна кампанія представлена ​​тільки друкованими повідомленнями (або навіть одним рекламним повідомленням), слоган може виступати основою для розробки візуального образу. Даний висновок випливає з обов'язкової логічного зв'язку між візуальним образом і слоганом. Помістіть слоган з одного рекламного повідомлення під візуальний ряд іншого - і виникне очевидна дисгармонія. Можна припустити, що, створюючи вербальне повідомлення, кріейтор закладає основу для візуального образу. Однак не можна стверджувати, що в рекламних повідомленнях по просуванню глобальних брендів (часом обходяться без слоганів) короткої формулювання основного посилу взагалі не було (хоча б у формі маркетингової задачі).

Рекламне повідомлення, будучи інструментом продажів, завжди оперує цілком певними цінностями, перелік яких зазвичай залишається постійним: висока якість, швидкий результат, доступна ціна і т.п. Чому ж в рекламній комунікації зустрічаються настільки різні образи? Швидше за все, це відбувається виключно завдяки багатокомпонентності мови, його здатності описати однакові ситуації різними словами і виразами із застосуванням різних художніх прийомів. Візьмемо, наприклад, поняття якість . У "Великій радянській енциклопедії" воно трактується так: "Якість - філософська категорія, що виражає невіддільну від буття об'єкта його істотну визначеність, завдяки якій він є саме цим, а не іншим об'єктом. Якість відображає стій...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мо ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення старших дошкільників із загальним нед ...
  • Реферат на тему: Розробка електронної навчального середовища з розвитку наочно-образного мис ...
  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення в дошкільному віці
  • Реферат на тему: Розробка програмного засобу з розвитку наочно-образного мислення на основі ...