Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Узуальное перетворення адвербальних фразеологічних одиниць англійської мови

Реферат Узуальное перетворення адвербальних фразеологічних одиниць англійської мови

онування адвербіальних ФЕ зазнали узуальним перетворенням на основі прикладів з творів англійських і американських письменників, а також їх класифікація. У висновку дається загальний висновок по роботі. p> Глава 1. Семантична і структурно-граматична

характеристики адвербіальних фразеологічних одиниць

англійської


Адвербіальние ФЕ з точки зору їх семантичної особливості діляться на два класи: якісні і обставинні. p> 1.1.1. Якісні адвербіальние ФЕ

Якісні адвербіальние ФЕ позначають ознаки процесу, тобто характеризують його з якісного боку. Вони поділяються на ФЕ способу дії і ФЕ заходи, ступеня. p> 1. Адвербіальние ФЕ способу дії. До подібних оборотам відноситься, наприклад, fair and square - чесно, прямо:

Judith: the truth must be faced fair and square (N. Coward)

Часто адвербіальние ФЕ висловлюють інтенсивність дії. До таких ФЕ відносяться bу hook or by crook - всіма правдами і неправий дами; bу leaps and bounds - швидко, стрімко; семіміль вими кроками; hammer and tongs - енергійно; люто; засукавши рукава; tooth and nail - щосили; ве ва життя, а на смерть. p> And under the control of a few persons, our trust wax and exploitation grows by leapr and bounds (Th. Driser)

Неповноту дії позначають ФЕ by fits and starts - уривками і нерегулярно і off and on (або on and off) - час від часу, зрідка. p> ... she could get none but broken sleep by fits and starts (Ch. Dickens)

Повноту дії висловлюють ФЕ типу hook, line and sinker і lock, stock and barrel - повністю, цілком; from A to Z-з самого початку до самого кінця; від а до я, від аль фи до омеги. p> I was the mug. I fell for it, hook, line and sinker (A. Marshall)

They were buying his farm from him - lock, stock and barrel ... (W. Faulkner)

Несподіваний характер дії позначає ФЕ out of a blue (або clear) sky (або out of the blue) - абсолютно несподіваний; ю; як грім серед ясного неба; як сніг ва голову. p> He dropped upon me suddenly out of a clear sky and began asking questions which I had to answer (Fr. Norris)

Багаторазовість дії виражається ФЕ time and (time) again - багато разів, неодноразово

The chief was told time and time again not to go near the railway.

Однократность дії виражається ФЕ for once in a way - один раз, як виняток. p> They agreed to take a holiday for once in a way (Ch. Dickens)

У деяких адвербіальних ФЕ містяться архаїчні елементи: in a trice - моментально, в одну мить, миттю. trice - застаріле слово, що означає момент, короткий період

You though you were as dead as a herring two hours since, and you are all alive and talking. Now ... I'll make you decent in a trice (Ch. Bronte)

2. Адвербіальние ФЕ заходи, ступеня. До таких оборотів відносяться: in large measure - значною мірою; to a high degree - дуже, надзвичайно та ін

... the government has become in a large measure an integrated part of the business structure (V. Perlo)

Зустрічаються полисемантичность якісні адвербіальние ФЕ: neck and crop - 1) швидко, стрімко, із застосуванням фізичної сили: Practically I have been thrown out, neck and crop. All my luggage is lost (H.G. Wells)

2) грунтовно, повністю, абсолютно: We are going neck and crop for fashion (CH. Dickens)

Перший фразеосемантических варіант позначає образ дії, а другий - ступінь дії. br/>

1.1.2. Обставинні адвербіальние ФЕ

Обставинні адвербіальние ФЕ не характеризують дію з якісної сторони, а позначають обставини, умови, в яких відбувається дія, тобто щось зовнішнє по відношенню до дії. Виділяється кілька груп обстоятельственних ФЕ. p> 1. Обставини, за яких відбувається дія. Прикладом може служити ФЕ rain or shine - за будь-яких обставин, незважаючи ні на що. p> He had been working now for the company for all of twenty years "rain and shine". (Th. Dreiser)

Те, що оборот, дещо видозмінений Драйзером, поставлений їм в лапки, показує, що ФЕ не відноситься до погоди. Пізніше оборот став вживатися без лапок. p> Еli: I have a job which brings in thirty dollars a week, rain or shine (I. Shaw)

Іншим прикладом є ФЕ from scratch - з нічого; на голому (порожньому) місці. p> We shall study crimes out of the current news ... We start from scratch, all of us, no preconceptions ... (E. Queen)

У даному випадку відсутність супутніх обставин є значущим відсутністю, що позначає ознака дії. p> Усний характер дії може бути виражений ФЕ by word of mouth - усно, на словах. p> 2. Обставини місця (позначають просторові ознаки): from China to Peru -,, від Китаю до Перу ", з одного кінця землі до іншого; from John o "Grout's to Land's End - з півночі до півдня (або з півдня до півночі) Англії, з одного кінця країни до іншого. p> In perfect state ... culture will reign from China to Peru (R. Aldington)

...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Походження фразеологічних одиниць сучасної англійської мови
  • Реферат на тему: Якісні характеристики персоналу в організації
  • Реферат на тему: Проблеми антропогенного впліву на якісні та кількісні характеристики довкіл ...
  • Реферат на тему: Організація закупівель ресурсів в умовах функціонування системи Just-in-Tim ...
  • Реферат на тему: Методична рекомендація по виконанню джазових стандартів &Ev'ry time we ...