Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Використання тренажерів у технічної і фізичної підготовки початківців волейболістів

Реферат Використання тренажерів у технічної і фізичної підготовки початківців волейболістів

самої інженерії [15, с.100].

Неухильне підвищення рівня спортивних досягнень, викликає необхідність пошуку нових ефективніших шляхів спортивної підготовки, вимагає ще більш пильної уваги до можливості інтенсифікації процесів навчання і тренування спортсменів за допомогою тренажерних пристроїв. Причому все більшого поширення набувають такі пристрої, які дозволяють здійснювати принцип сполученого впливу, тобто одночасно вдосконалювати фізичні якості та технічна майстерність спортсмена.

Специфічні особливості волейболу вимагають створення спеціальних умов для успішного навчання грі. Цьому покликане сприяти використання тренувальних пристроїв. Тренувальні пристрої і тренажери значною мірою полегшують організацію занять і підвищують щільність уроку, створюють можливість внести різноманітність в заняття. А це в свою чергу підвищує емоційність занять, допомагає виховувати у школярів міцний інтерес до волейболу і є одним з важливих умов успішної роботи.

Усвідомлюючи значимість вирішення вище означеної проблеми у педагогічній практиці, ми звернулися до вивчення матеріалів по використанню тренажерів в технічній та тактичної підготовки початківців волейболістів


1. 1 Технічна підготовка

Технічна підготовка - це процес навчання волейболіста техніці рухів і дій, службовців засобом ведення гри, а також їх вдосконалення. Спортивна техніка повинна розглядатися в тісному взаємозв'язку з рівнем розвитку фізичних якостей. Чим вище рівень фізичної підготовленості, тим успішніше йде навчання і вдосконалення.

Основними завданнями технічної підготовки є.

1. Розширення запасу різноманітних навичок і вмінь, що дозволяє правильно виконувати нові руху і швидше опановувати ними.

2. Володіння раціональної технікою (правильна структура рухів, виконання їх без зайвих напружень).

3. Поліпшення деталей техніки за рахунок виявлення причин появи помилок (при виконанні технічних прийомів) та їх усунення.

4. Удосконалення техніки за рахунок зміни форми рухів, створюючи певні труднощі при виконанні технічних прийомів.

5. Удосконалення техніки гри у змагальних умовах.

Технічна підготовка - це багаторічний процес, який умовно можна розділити на два етапу - початкове навчання технік гри і її подальше вдосконалення [3, с.34].

Початковий навчання

Структура окремих технічних прийомів здається досить простий, але її ефективне застосування в грі пов'язане з певними труднощами:

-короткочасність торкання м'яча, внаслідок чого неможливо виправити помилку;

-мала площа стикання з м'ячем ускладнює досягнення точності виконання прийому;

-три торкання м'яча вимагають високої точності виконання і цілеспрямованості.

Тому оволодіння раціональної технікою гри - головне завдання в технічній підготовці волейболістів. Виконання цього завдання буде успішним, якщо у тренувальному процесі використовуються:

а) принцип поступовості при навчанні техніці гри (не закріпивши один руховий навик, не переходити до іншого);

б) цілеспрямована фізична підготовка як основа для утворення рухових навичок;

в) знання біомеханічних закономірностей руху та дій при виконанні технічних прийомів волейболу;

г) знання причин виникнення помилок при навчанні та вдосконаленні техніки ігри та виправлення цих помилок;

д) підбивають вправи, тренажери, навчальні пристрої, які роблять техніку рухів доступною для дітей без спотворення її сутності.

Навчання здійснюється за допомогою сприйняття і переробки відповідної інформації. Для якісного вивчення техніки потрібна точна інформація. p> Технічна підготовка спрямована на навчання спортсмена техніці рухів і доведення їх до досконалості.

Спортивна техніка - це спосіб виконання спортивного дії, який характеризується певним ступенем ефективності та раціональності використання спортсменом своїх психофізичних можливостей.

Роль спортивної техніки в різних видах спорту неоднакова. Виділяють чотири групи видів спорту з властивою їм спортивною технікою.

1. Швидкісно-силові види (спринтерський біг, метання, стрибки, важка атлетика та ін.) У цих видах спорту техніка спрямована на те, щоб спортсмен міг розвинути найбільш потужні і швидкі зусилля в провідних фазах змагального вправи, наприклад, під час відштовхування в бігу або в стрибках у довжину і висоту, при виконанні фінального зусилля в метанні списа, диска і т.д.

2. Види спорту, що характеризують переважним проявом витривалості (Біг на довгі дистанції, лижні гонки, велоспорт та ін.) Тут техніка спрямована на економізацію витрати енергетичних ресурсів в організмі спортсмена.

3.вид спорту, в основі яких лежить мистецтво рухів

(гімнастика, акробатика, стрибки у воду та ін.) Техніка повинна

забезпечити спортсмену красу, виразність і точність

рухів.

4. Спорт...


Назад | сторінка 2 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Техніка та методика навчання вправам у пауерліфтингу. Основні і формуючі в ...
  • Реферат на тему: Основні школи ушу. Техніка рухів, що лежить в основі шкіл
  • Реферат на тему: Реалізація особистісно орієнтованого підходу при навчанні дітей техніці спо ...
  • Реферат на тему: Навчання техніці гірськолижного спорту
  • Реферат на тему: Особливості підбору і застосування спеціальних вправ для навчання техніки б ...