Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Види конфліктів. Способи профілактики та вирішення конфліктів

Реферат Види конфліктів. Способи профілактики та вирішення конфліктів

ю людей, перешкоджають досягненню поставлених цілей. У І тут просто бувають змушені якимось чином подолати розбіжності і вступають у відкрите конфліктне взаємодія. У процесі конфліктної взаємодії його учасники отримують можливість висловлювати різні думки, виявляти більше альтернатив при ухваленні рішення, і саме в цьому полягає важливий позитивний сенс конфлікту. Сказане, звичайно, не означає, що конфлікт завжди носить позитивний характер. p> Розходження людей у ​​поглядах, розбіжність сприйняття й оцінок тих чи інших подій досить часто призводять до спірної ситуації. Якщо до того ж створилася ситуація являє собою загрозу для досягнення поставленої мети хоча б одному з учасників взаємодії, то виникає конфліктна ситуація. Досить часто в основі конфліктної ситуації лежать об'єктивні протиріччя, але іноді буває достатньо якоїсь дрібниці: невдало сказаного слова, думки, тобто інциденту - і конфлікт може початися.

Конфлікт = конфліктна ситуація + інцидент.

Конфлікти існують стільки, скільки існує людина. Однак загальноприйнятої теорії конфліктів, що пояснює їх природу, вплив на розвиток колективів, суспільства, немає, хоча є численні дослідження з питань виникнення, функціонування конфліктів, управління ними.

Конфлікт - боротьба за цінності й претензії на певний статус, владу, ресурси, в якій цілями є, нейтралізація, нанесення шкоди або знищення суперника.

Конфлікт - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів двох або більше людей.

Причини конфліктів.

Причини, що викликають конфлікти, так ж різноманітні, як і самі конфлікти. Слід розрізняти об'єктивні причини і їх сприйняття індивідами. p> Об'єктивні причини в достатній міри умовно можна представити у вигляді декількох укріплених груп:

В· обмеженість ресурсів, підлягають розподілу;

В· відмінність в цілях, цінностях, методах поведінки, в рівні кваліфікації, освіти;

В· взаємозалежність завдань неправильний розподіл відповідальності;

В· погані комунікації. p> Разом з тим об'єктивні причини тільки тоді з'являться причинами конфлікту, коли зроблять неможливим особистості або групі реалізувати свої потреби, зачеплять особисті та/або групові інтереси. Реакція індивіда багато в чому визначається соціальною зрілістю особистості, допустимими для неї формами поведінки, прийнятими в колективі соціальними нормами і правилами. Крім того, участь індивіда в конфлікті визначається значущістю для нього поставлених цілей і тим, наскільки виникла перешкода заважає їх реалізувати. чим більш важлива мета стоїть перед суб'єктом, чим більше зусиль він докладає, щоб її досягти, тим сильніше буде опір і жорсткіше конфліктна взаємодія з тими, хто цьому заважає. p> Ознаки конфлікту включають:

В· наявність ситуації, сприйманої учасниками як конфліктної;

В· неподільність об'єкта конфлікту, тобто предмет не може бути поділений ...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Конфлікт: поняття і види. Конфліктна ситуація
  • Реферат на тему: Види конфліктів і об'єктивні чинники їх виникнення
  • Реферат на тему: Дозвіл конфліктної ситуації і конфлікту
  • Реферат на тему: Причини виникнення і функції конфліктів
  • Реферат на тему: Типи поведінки учасників конфліктної ситуації