Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Дослідження впливу стилю управління менеджера на продуктивність праці в організації

Реферат Дослідження впливу стилю управління менеджера на продуктивність праці в організації

юється актуальність вивчення стилю керівництва. p align="justify"> Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає феномен стилю керівництва в управлінні персоналом. p align="justify"> Предмет дослідження - зміст підходів до управління персоналом, взаємозв'язок стилю керівництва з результативністю праці.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб розкрити сутність понять стилю керівництва, результативності праці, вивчити ступінь впливу стилю на результативність праці.

Основні завдання курсової роботи:

1. розкрити поняття стилю керівництва, результативність праці, ефективності праці та продуктивності;

2. проаналізувати стилі керівництва, їх вплив на психологічний клімат в колективі;

3. вивчити методику проведення спостереження як вивчення впливу стилю керівництва на результативність праці;

. провести порівняльний аналіз впливу стилю керівництва на результативність праці ІП Іванов та ВП Петров

Виходячи з мети і завдань, курсова робота має наступну структуру: вступ, двох розділів, висновок, списку використаних джерел, додаток. p> 1. Стилі керівництва як фактор підвищення результативності праці


.1 Поняття результативності праці, продуктивності, ефективності праці та стилю керівництва як основних понять оцінки результативності


Результативність праці - міра ефективності праці, що характеризується досягненням результату (мети) трудової діяльності або ступенем наближення до неї. Результативність праці визначається значеннями показників, що відображають досягнутий кінцевий результат праці. p align="justify"> Оцінка результативності праці - напрямок ділової оцінки персоналу організації за рівнем ефективності виконання роботи оцінюваним співробітником. При цьому враховуються:

В· показники безпосередніх результатів праці;

В· показники умов досягнення результатів праці;

В· показники професійної поведінки;

В· показники, що характеризують особистісні якості.

Праця - процес, що відбувається між людиною і природою, тобто доцільна діяльність людини, в процесі якої він своєю власною діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою, створює необхідні споживчі вартості. p align="justify"> Для того щоб розкрити поняття результативність праці, важливо дослідити такі поняття як продуктивність і ефективність праці. Показник продуктивності праці не відображає всього спектра продуктивності та р...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив стилю керівництва на результативність праці персоналу організації
  • Реферат на тему: Стилі керівництва і організація праці підприємця
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності управління якістю і результативність праці працівни ...
  • Реферат на тему: Оцінка впливу стилю керівництва керівника на рівень тривожності співробітни ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі ...