Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості наочно-образного мислення школярів з інтелектуальною недостатністю

Реферат Особливості наочно-образного мислення школярів з інтелектуальною недостатністю

gn="justify"> теоретично дослідити можливості корекції наочно-образного мислення засобами образотворчої діяльності.

Метод дослідження - теоретичний порівняльно-порівняльний аналіз психолого-педагогічної літератури.

Матеріали курсової роботи узагальнюють і систематизують, а також розширюють уявлення про корекційних можливостях уроків малювання в допоміжній школі.


1.Теоретіческій аналіз проблеми формування наочно-образного мислення у дітей з інтелектуальною недостатністю


.1 Мислення як психічний процес, основні характеристики


Людська психіка, особливо психіка дитини, яка перебуває у процесі інтенсивного розвитку, являє собою складну динамічну структуру. Життя постійно ставить перед дитиною нові завдання, які йому належить вирішувати. А всебічне і глибоке пізнання дійсності можливо лише за участі мислення, яке є вищим пізнавальним процесом [19]. p align="justify"> У психологічній літературі мислення характеризується як узагальнене і опосередковане відображення дійсності (І.М. Бгажнокова [1]; А.В.Запорожец [14]; А. А. Люблінська [19], Ю.Т . Матасов [20], В.Г.Петрова [24], [36], Ж.І.Шіф [23], [36] та ін.) Це складний психічний процес оперування у свідомості узагальненими образами явищ дійсності. Допомогою порівняння і розрізнення, аналізу та синтезу, узагальнених образів здійснюється пізнання і розуміння явищ. Сутність явища полягає у відображенні предметів, явищ, властивостей і зв'язків, у виділенні тих чи інших сторін досліджуваного цілого і виділенні їх в особливі логічні системи з метою отримання нових знань [3]. p align="justify"> Фізіологічною основою мислення є складна аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль головного мозку. Аналіз і синтез зовнішніх і внутрішніх подразників утворює в корі головного мозку тимчасові нервові зв'язки, які відображають об'єктивно існуючі відносини між об'єктами і явищами. Первосігнальние подразники з часом перетворюються на узагальнені, що відбувається завдяки слову як до особливого В«сигналом сигналівВ». У розумовій діяльності людини провідна роль належить другій сигнальній системі. Слова, які з якоїсь причини втрачають зв'язок з первосігнальние подразниками, втрачають своє пізнавальне значення [1]. p align="justify"> Розумова діяльність людини відбувається за допомогою розумових операцій:

порівняння розкриває тотожність і відмінність речей; аналіз подумки розчленовує предмет, явище, ситуацію і виявляє складові його елементи, частини сторони; синтез відновлює расчленяемое аналізом ціле, розкриваючи істотні зв'язки і відносини виділених аналізом елементів; абстракція виділяє яку-небудь сторону або аспект явища, які насправді як самостійні не ...


Назад | сторінка 2 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мо ...
  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення глухих дітей молодшої школи із затримкою ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників
  • Реферат на тему: Розробка електронної навчального середовища з розвитку наочно-образного мис ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення старших дошкільників із загальним нед ...