Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Виховання естетичних почуттів дитини засобами музики

Реферат Виховання естетичних почуттів дитини засобами музики

>) розглянути сутність естетичного виховання дітей дошкільного віку;

) розглянути музику як засіб естетичного виховання дошкільників;

) проаналізувати програмний матеріал з музичного виховання дітей дошкільного віку;

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, порівняння, індукція, дедукція, ідеалізація і др .); емпіричні (спостереження, бесіда, опитування, педагогічний експеримент); статистичні (кількісний і якісний аналіз експериментальних даних).

Теоретична значущість нашого дослідження полягає в тому, що нами була систематизована психолого-педагогічна література з проблеми; розкрита актуальність і значимість проблеми.

Практична значущість: даний матеріал може використовуватися в роботі педагогів, батьків, а також для всіх, хто цікавиться даною проблемою.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.


1. Теоретичні основи проблеми естетичного виховання засобами музики


1.1 Сутність естетичного виховання і його зміст


Естетичне виховання - це цілеспрямоване, систематичне вплив на особистість з метою її естетичного розвитку, тобто формування творчої активності особистості, здатної сприймати і оцінювати красу навколишнього світу, мистецтва і створювати її. Починається воно з перших років життя дітей [8, 5]. p align="justify"> Естетичне виховання - поняття дуже широке. У нього входить виховання естетичного ставлення до природи, праці, суспільного життя, побуті, мистецтву. Однак пізнання мистецтва настільки багатогранно і своєрідно, що воно виділяється із загальної системи естетичного виховання як особлива його частина. Виховання дітей засобами музики складає предмет музичного виховання [8, 15]. p align="justify"> Знайомство з красою в житті та мистецтві не тільки виховує розум і почуття дитини, а й сприяє розвитку уяви і фантазії.

У процесі здійснення естетичного виховання необхідно вирішити такі завдання: систематично розвивати естетичне сприйняття, естетичні почуття і уявлення дітей, їх художньо-творчі здібності, формувати основи естетичного смаку.

Дитина з перших років життя неусвідомлено тягнеться до всього яскравого і привабливому, радіє блискучим іграшкам, барвистим квітам і предметам. Все це викликає у нього почуття задоволення, зацікавленість. Слово В«красивийВ» рано входить у життя дітей. З першого року життя вони чують пісню, казку, розглядають картинки; одночасно з дійсні...


Назад | сторінка 2 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Гра як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Аплікація з паперу як засіб естетичного виховання дітей середнього дошкільн ...
  • Реферат на тему: Форми методичного контролю в дошкільному навчальному закладі художньо-естет ...
  • Реферат на тему: Художнє оформлення дошкільного закладу як засіб естетичного виховання дітей
  • Реферат на тему: Виховання естетичного смаку навчаються засобами декоративно-прикладного мис ...