Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Створення позитивного іміджу як один із способів маркетингу

Реферат Створення позитивного іміджу як один із способів маркетингу

По-третє - це культура вашої організації. Сюди входять такі елементи як форма, емблема, девіз, гімн, інтер'єр і екстер'єр офісу і так далі. Тут важливо спроектувати різні варіанти бажаної формули іміджу на основі комплексного дослідження, в якому ставиться мета по можливості в більш доступною для широкої маси покупців формі відтворити місію, мету і особливості очікуваної діяльності фірми на ринку. При цьому повинна бути витримана основна лінія - імідж фірми повинен враховувати цінності, культурні традиції, релігійні особливості, потреби та очікування громадськості. Все це формує загальне уявлення про вашу організацію. І залежно від того, яке воно, і формуватиметься формувати бажання клієнта співпрацювати з вами. По-четверте, і це, напевно, найголовніше - якість вашої продукції, серйозність ваших намірів і легальність вашої діяльності. Без цього все інше - даремна праця. Яку рекламу ви б не робили, як би ви не ставилися до клієнта, якщо його не влаштовує якість вашої продукції або послуг, він до вас не прийде, більше того він буде негативно відгукуватися про вас, створюючи тим самим антирекламу. Якщо ж ваша діяльність нелегальна і ваші наміри несерйозні, ви не плануєте довго залишатися на ринку, то ні про який імідж не може бути й мови. Тут можна обійтися без коментарів - все і так зрозуміло.

Характеристиками іміджу є: група сприйняття, набір сприймаються і вимірних властивостей організації, значення оцінок властивостей і їх ваги. Тривалість існування, чіткість і стійкість іміджу, уро - 278 вень позитивності / негативності, оптимальність, напрямки діяльності та витрати по створенню та підтриманню іміджу також є характеристиками іміджу.

Імідж - це не тільки засіб, інструмент управління, а й об'єкт управління. Позитивний імідж створюється основною діяльністю компанії, а також цілеспрямованої інформаційної роботою, орієнтованої на цільові групи громадськості. Ця робота здійснюється в значній мірі за допомогою маркетингових комунікацій Робота зі створення іміджу ведеться цілеспрямовано. Створення іміджу організації в ринковому середовищі ведеться на основі стратегічного підходу, за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій. Слід пам'ятати, що кожна з коштів маркетингових комунікацій має свої сильні і слабкі сторони. Системна інтеграція цих коштів (за часом і послідовності використання, з розподілу бюджету між ними) забезпечує посилення переваг кожного з засобів і нівелює їхні недоліки. Імідж можна створювати заново, змінювати. Успішний процес формування іміджу вимагає управління (планування, організації, контролю). Діяльність з формування іміджу оцінюється якісно (цілі, структура, зміст, виконавці, технології) і кількісно (витрати, терміни, результати, економічна ефективність).

Науково обгрунтована робота з управління корпоративним іміджем повинна вестися на основі моделювання іміджу.

У більш загальному сенсі слово «імідж» - це репутація компанії, тобто це створилося загальна думка про якості, достоїнства і недоліки компанії. Двоїстий характер репутації проявляється в тому, що вона одночасно є прямим наслідком роботи компанії і певною мірою обумовлює можливості її подальшої діяльності.

У кінцевому рахунку створення іміджу конкретної фірми покликане:

1) показати розмах фірми;

2) інформувати про асортимент і якість товарів і послуг;

3) інформувати про традиції і часу створення фірми;

4) продемонструвати професіоналізм с...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення іміджу фірми засобами паблік рілейшнз
  • Реферат на тему: Інтернет-сайт як інструмент створення іміджу компанії
  • Реферат на тему: Формування соціального іміджу компанії засобами маркетингових і культурно-д ...
  • Реферат на тему: Імідж керівника як частина корпоративного іміджу
  • Реферат на тему: Розробка і вдосконалення методів формування іміджу компанії та управління і ...