Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Організація проведення уроків географії з використанням технології "Кластери" в 7 класі

Реферат Організація проведення уроків географії з використанням технології "Кластери" в 7 класі

ному закладі особливе місце займають такі форми занять, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, підвищують авторитет знань і індивідуальну відповідальність.

Мета дослідження : теоретично обгрунтувати технологію кластери та експериментально перевірити педагогічні умови активізації творчої пізнавальної діяльності учнів на уроках географії

Завдання дослідження :

теоретично виконати узагальнення основних підходів до активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, за допомогою технології кластери;

виявити дидактичні умови і способи, при яких активізація творчої пізнавальної діяльності учнів протікає найбільш оптимально;

експериментально перевірити ефективність запропонованої технології кластери на уроках географії.

Об'єкт дослідження - процес навчання в загальноосвітній школі, що активізує творчу пізнавальну діяльність учнів. Дослідно-експериментальною базою дослідження є: загальноосвітня Журавлівська середня школа Буландінского району Акмолинської області.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування методологічної основи технології кластери, комплекс дидактичних умов і способів активізації творчої пізнавальної діяльності при вивченні географії учнями.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягає в тому, що:

уточнені педагогічні положення про технології кластери;

виявлені дидактичні умови і способи, що сприяють активізації творчої пізнавальної діяльності учнів;

розкриті прийоми активізації пізнавальної діяльності на уроках географії, за допомогою впровадження в навчальний процес технології кластери.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що отримані теоретичні положення, висновки та науково-методичні матеріали можуть застосовуватися в навчальному процесі середньої школи.

Методи дослідження : теоретичні (порівняльно-порівняльний аналіз, моделювання навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність учнів); емпіричні (вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, педагогічний експеримент); математичні методи обробки експериментальних даних.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

1. Дидактичні способи активізації навчання учнів на основі технології кластери


1.1 Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою технології кластери


Навчання - найважливіший і надійніший спосіб здобування систематичної освіти. Відображаючи всі істотні властивості педагогічного процесу (двобічність, спрямованість на всебічний розвиток особистості, єдність змістовної і процесуальної сторін), навчання в той же час має і специфічні якісні відмінності. Будучи складним і багатогранним, спеціально організовуваним процесом віддзеркалення в свідомості учня реальній дійсності, навчання є не що інше, як специфічний процес пізнання, керований педагогом. Саме направляюча роль вчителя забезпечує повноцінне засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвит...


Назад | сторінка 2 з 41 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності у ...
  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні розділу "Будіве ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках ін ...
  • Реферат на тему: Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
  • Реферат на тему: Використання дистанційної технології з метою активізації пізнавальної діяль ...