Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Формування позитивного іміджу освітнього закладу на прикладі МБОУ "ЗОШ №4" м Мегіон

Реферат Формування позитивного іміджу освітнього закладу на прикладі МБОУ "ЗОШ №4" м Мегіон

ослуг,

підвищити рівень організаційної культури,

сприяти поліпшенню соціально-псіхологічекого мікроклімату в колективі.

Імідж (у перекладі з англійської мови - означає «образ») - це цілісне уявлення про спосіб, який залишиться у свідомості людей, в їх пам'яті. У сучасних умовах процесу становлення іміджу людини, колективу, організації, держави необхідно приділяти найпильнішу увагу. Людство всього успішніше розвивалося тільки шляхом самовдосконалення.

Дослідження показують, що мета, зміст, результати інноваційних процесів, окремих педагогічних нововведень не завжди зрозумілі батькам, а їхні очікування, сформовані на основі загального уявлення про навчальний заклад у потенційних споживачів освітніх послуг, не завжди співвідносяться з тим, що вони і їхні діти реально отримують.

У зв'язку з цим необхідність формування іміджу освітньої установи визначається:

складною демографічною ситуацією в системі загальної середньої освіти;

диференціацією і варіативністю системи загальної середньої освіти;- Складністю вибору напрямів і перспектив самовизначення школярів;

численними запитами соціальної практики;

потребою освітньої й управлінської практики у формуванні уявлень про школу.

Сучасний словник трактує поняття «імідж» (від лат. imago - «зображення, образ») як цілеспрямовано сформований образ (якої-небудь особи, предмета), покликаний надати емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами і т.п. Звернемо увагу на кілька ключових слів: «цілеспрямовано», тобто імідж - це те, що можна планувати і створювати; «Емоційно-психологічний вплив», тобто він «працює» з почуттями, а не тільки з логікою; «Вплив на кого-небудь», тобто необхідно побачити тих суб'єктів, заради яких вся ця робота і затівається.

Кінцевим результатом, тобто метою формування іміджу, є підвищення конкурентоспроможності освітньої установи. А конкурентоспроможність досягається сформованим ставленням до освітньої установи. Якщо те ставлення, яке є у наших бажаних союзників, нас повністю влаштовує, можна вважати, що ми досягли своєї мети.

Об'єкт дослідження: імідж освітньої установи.

Предмет дослідження: механізм формування та способи побудови позитивного іміджу освітньої установи на прикладі «МБОУ« ЗОШ № 4 »г.Мегіон.

Мета дослідження: полягає у проведенні аналізу іміджу «МБОУ« ЗОШ № 4 »г.Мегіон та вироблення практичних рекомендацій щодо його подальшого зміцнення.

Завдання дослідження:

розгляд поняття іміджу освітньої установи;

вивчення механізму формування та способів побудови іміджу освітньої установи;

розгляд особливостей формування іміджу освітньої установи;

аналіз існуючого іміджу предмета дослідження;

розробка практичних рекомендацій щодо подальшого формування і зміцнення існуючого іміджу школи.

Гіпотеза дослідження: формування позитивного іміджу освітньої установи є необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності та збільшення числа навчати. ??

Ступінь вивченості проблеми: з кожним рок...


Назад | сторінка 2 з 38 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування іміджу глави муніципального освіти на прикладі формування іміджу ...
  • Реферат на тему: Організація економічного просвітництва учнів освітньої установи МБОУ ЗОШ №8 ...
  • Реферат на тему: Організація економічного просвітництва учнів освітньої установи МБОУ ЗОШ № ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності діяльності державного бюджетного освітньої установи сер ...
  • Реферат на тему: Рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організац ...