Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Використання нетрадиційних педагогічних технологій в реалізації диференційованого навчання

Реферат Використання нетрадиційних педагогічних технологій в реалізації диференційованого навчання

необхідний, піднімається все частіше.

Тому проблема диференціації навчання актуальна і привертає до себе педагогічні та наукові погляди, в її вирішенні багато хто бачить вдосконалення і можливість перспективних варіантів розвитку школи, переродження існуючих тенденцій навчання і виховання, можливість розвитку індивідуальності учнів та демократизації.

Диференціація в перекладі з латинської «difference» означає поділ, розшарування цілого на різні частини, форми, ступені.

Існує кілька визначень поняття диференційованого навчання.

Диференційоване навчання - це:

форма організації навчального процесу, за якої вчитель працює з групою учнів, складеної з урахуванням наявності у них будь-яких значущих для навчального процесу спільних якостей (гомогенна група);

частина загальної дидактичної системи, яка забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп учнів.

Диференційований підхід в навчанні - це:

створення різноманітних умов навчання для різних шкіл, класів, груп з метою врахування особливостей їх контингенту;

комплекс методичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання в гомогенних групах.

Технологія диференційованого навчання являє собою сукупність організаційних рішень, засобів і методів диференційованого навчання, що охоплюють певну частину навчального процесу.

Для розкриття поняття ширше, розглянемо систему класифікації диференційованого навчання.

За характерними індивідуально-психологічним особливостям дітей, що становить основу формування гомогенних груп, розрізняють диференціацію:

за віковим складом (шкільні класи, вікові паралелі, різновікові групи);

по підлозі (чоловічі, жіночі, змішані класи, команди, школи);

по області інтересів (гуманітарні, фізико-математичні, біолого-хімічні та інші групи, напрями, відділення, школи);

за рівнем розумового розвитку (рівню досягнень);

за особистісно-психологічним типам (типу мислення, акцентуації характеру, темпераменту, соціотипу та ін);

за рівнем здоров'я (фізкультурні групи, групи ослабленого зору, слуху, лікарняні класи).

За організаційному рівню гомогенних груп виділяють диференціацію:

регіональну по типу шкіл (спецшколи, гімназії, ліцеї, коледжі, приватні школи, комплекси);

внутришкольную (рівні, профілі, відділення, поглиблення, ухили, потоки);

в паралелі (групи і класи різних рівнів: гімназійні, класи компенсуючого навчання і т.д.);

міжкласовий (факультативні, зведені, різновікові групи);

внутриклассовую, або внутрішньопредметну (групи у складі класу).

внутриклассовую диференціацію називають ще «внутрішньої», на відміну від усіх інших видів «зовнішньої» диференціації.


1.2 Визначення нетрадиційних педагогічних технологій та їх види


Для того, щоб розкрити поняття нетрадиційної педагогічної технології, звернемося до терміну «пед...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток математичного мислення учнів на основі диференційованого навчання ...
  • Реферат на тему: Навчання дітей старшої групи складання описових розповідей
  • Реферат на тему: Визначення педагогічних умов, що сприяють вихованню толерантності учнів у п ...
  • Реферат на тему: Організація навчального процесу та методи навчання з погляду компетентнісно ...
  • Реферат на тему: Розробка методики нетрадиційних форм навчання учнів молодшої школи на урока ...