Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Становлення особистості дитини дошкільного віку в процесі образотворчої діяльності

Реферат Становлення особистості дитини дошкільного віку в процесі образотворчої діяльності

як нормальні, як природно породжувані існуючими суспільними відносинами.

У плані корекції порушення у формуванні особистості як своєрідні «хвороби» особистості аналогічні хвороб тіла. Чим раніше вдається діагностиками порушення, тим легше і успішніше протікає лікування. Звідси зрозуміло, що максимально раніше виявлення порушення створює цілком реальну можливість безболісного відновлення нормального ходу процесу формування особистості.

Та ж ситуація і в плані дитячої агресивності. Дитяча агресивність є комплексне особистісне утворення, а причинами агресивної поведінки можуть бути як психологічні, так і соціально-психічні чинники. Агресивні реакції часто ситуативні, і мають раціонально-виборчу спрямованість.

Дослідженням проблеми порушень емоційно-вольової сфери займалися такі вчені як Д. Б. Ельконін, Л. С. Виготський, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, В. В. Давидов, А . Н. Леонтьєв, серед зарубіжних виділяють З. Фрейда, А. Адлера, Дж. Долларда, Є. С. Розенцвейга та багатьох інших.

Таким чином, теоретична значимість і актуальність проблеми, що розглядається, послужили нам підставою для визначення теми дослідження: порушення в емоційно-вольовій сфері у дітей 5-6 років і можливості її корекції (на прикладі агресивності).

Мета дослідження: вивчити види прояви агресивності у дітей 5-6-річного віку.

Об'єкт дослідження: порушення емоційно-вольової сфери дошкільника.

Предмет дослідження: види агресивності.

У відповідності з поставленою метою, були вдвинут наступні завдання:

) виконати теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з даної теми;

) виявити види агресивності у дітей 5-6 років;

) розробити систему (комплекс) корекційно-розвивальних заходів;

) провести корекційну роботу і обгрунтувати ефективність.

Гіпотезою нашого дослідження стало припущення про те, що у дітей даного віку домінуючим видом агресивності є вербальна агресивність. При цілеспрямованої корекційно-розвиваючої роботи можна домогтися зниження даного виду агресивності.

У нашому дослідженні ми застосували такі методи: педагогічне спостереження, опитування, анкетування, проективні методики: «Неіснуюче тварина», «Тест Руки».


Глава I. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми порушень емоційно-вольової сфери дітей 5-6 років


1.1 Емоційно-вольова сфера, її роль і місце в житті людини


У зв'язку зі усезростаючим інтересом до специфічних людських проблем психології в останні роки спостерігається підвищена увага до емоційно-вольовій сфері. Ще в XIX-XX ст. ця тема була однією з центральних у психологічних дослідженнях. На початку ХХ в. було проведено велику кількість досліджень розвитку даної сфери, її новоутворень на різних етапах життя людини.

Структуру емоційно-вольової сфери людини складають такі елементи: емоції, почуття, воля.

Емоції - особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відбивають у формі безпосередніх переживань, відчуття приємного або неприємного, відношення людини до світу і людей, процес і результати й...


Назад | сторінка 2 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив батьківського виховання на розвиток емоційно-вольової сфери дітей ста ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного ві ...
  • Реферат на тему: Шляхи корекції та розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтел ...
  • Реферат на тему: Особливості емоційно-вольової сфери дошкільника
  • Реферат на тему: Виявлення відхилень емоційно вольової сфери за почерком