Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики при вивченні теми &Текстовий редактор& (за методикою навчання інформатики)

Реферат Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики при вивченні теми &Текстовий редактор& (за методикою навчання інформатики)

атики переконливо показує, що є протиріччя між розробленістю питання активізації пізнавальної діяльності в літературі і обмеженим використанням прийомів активізації в навчальному процесі. Виходячи з даного протиріччя, ми визначили проблему дослідження наступним чином: які педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів при вивченні теми: «Текстовий редактор».

Мета дослідження - визначення, опис та експериментальна перевірка педагогічних умов активізації пізнавальної діяльності школярів при вивченні теми: «Текстовий редактор».

Об'єкт дослідження - процес навчання інформатики.

Предмет дослідження - педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики.

Гіпотеза дослідження - активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики при вивченні теми: «Текстовий редактор» буде ефективною, якщо забезпечується систематичне і регулярне включення в освітній процес прийомів активізації пізнавальної діяльності.

Завдання дослідження:

) вивчити психологічну та педагогічну літературу з проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання;

) дати характеристику пізнавальної діяльності школярів;

) розробити та реалізувати на практиці дидактичне забезпечення активізації пізнавальної діяльності у школярів в процесі навчання;

) розробити критерії оцінки рівні сформованості пізнавальної діяльності школярів;

) зробити висновки на основі проведеного експерименту.

Методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури, порівняння, систематизація, класифікація, спостереження, тестування, аналіз діяльності учнів, експеримент, ранжування, складання таблиць.

База дослідження: дослідження проводилося на базі 8 класу МОУ СЗШ № 2 г.Картали.

Теоретична значущість полягає у виявленні прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів в процесі навчання і в розробці критеріїв виявлення рівня сформованості пізнавальної діяльності школярів.

Практична значимість полягає в розробці дидактичних матеріалів, що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики в процесі навчання текстовому редактору.


Глава 1. Активізація у школярів пізнавальної діяльності в процесі навчання як психолого-педагогічні проблеми


. 1 Зміст пізнавальної діяльності школярів як психолого-педагогічного поняття

педагогічний пізнавальний школяр урок

У цьому параграфі ми проведемо аналіз психолого-педагогічної літератури з метою розкриття основного понятійного апарату, пов'язаного з активізацією пізнавальної діяльності школяра.

У психологічній літературі під діяльністю розуміють активність людини, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, пов'язаних із задоволенням його потреб та інтересів, на виконання вимог до нього з боку суспільства і держави [12]. У діяльності людина не тільки освоює предметний світ, осягає діалектику його розвитку, успадковує досвід минулого, всі досягнення природи і суспільного життя, але і одночасно з цим він «добудовує» цей предметний світ, переробляє природу, збагачує суспільне життя.

«У цій складній перетворюючої діяльності людина знаходить себе, виступає як суб'єкт, як творець, як діяч» [32].

Людина, змінюючи природу, змінює свою власну природу в міру своєї активності, яку він приносить у діяльність, збагачуючи її своєю свідомістю, переживаннями, натхненням, внутрішнім спонуканнями. Зміна, перетворення, формування людини поза його активності здійснювати безперспективно.

Спираючись на теорію діяльності Г. І. Щукіної, ми маємо право вважати, що діяльність - основа навчального процесу.

Навчальна діяльність необхідна людству, без неї неможлива передача досвіду від покоління до покоління.

Процес навчання передбачає обов'язковість таких форм діяльності, з яких одна - навчальна - бере участь у передачі досвіду, а інша - навчається - спрямована на придбання суспільного досвіду, на трансформармацію його в особистості його в особисте надбання учнів. Обидві форми діяльності, які фігурують у навчальному процесі, необхідні, це становить суть навчального процесу.

З позиції громадської теорії діяльності психологами розрізняються поняття «навчальна діяльність» і «пізнавальна діяльність» («вчення»).

Поняття «навчальна діяльність» по відношенню до «вченню» розглядається як більш широке, оскільки воно включає одночасно і діяльність навчає і діяльність учня.

...


Назад | сторінка 2 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка методичних рекомендацій для активізації пізнавальної діяльності мо ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школя ...
  • Реферат на тему: Застосування проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності у ...
  • Реферат на тему: Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі
  • Реферат на тему: Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів