Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах установ соціально культурної сфери

Реферат Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах установ соціально культурної сфери

створити прекрасну і виражається в образах мистецтва.

Поняття «естетика» ввів у науковий обіг в середині 18 ст. німецький філософ-просвітитель Олександр Готліб Баумгартен. Термін походить від грецького слова aisthetikos- відчуває, що відноситься до чуттєвого сприйняття. Баумгартен же виділив естетику як самостійну філософську дисципліну.

Мистецтво і прекрасне здавна були предметом вивчення. Протягом більше двох тисячоліть естетика розвивалася в рамках філософії, теології, художньої практики та художньої критики. У процесі розвитку ускладнювався і збагачувався предмет естетики. В античний період естетика зачіпала загальфілософські питання природи, краси і мистецтва. В епоху Відродження естетична думка розвивалася в основному в сфері художньої практики, і її предметом стає художня творчість і його зв'язок з природою. На початку Нового часу естетика прагнула формувати норми мистецтва. Політика справила величезний вплив на естетику Просвітництва, акцентувавши увагу на суспільне призначення художньої творчості, його моральної та пізнавальної значущості. Класик німецької філософії Іммануїл Кант традиційно розглядав предмет естетики як прекрасне в мистецтві. Але естетика, по Канту, вивчає не предмети прекрасного, а тільки судження про прекрасний, тобто є критикою естетичної здатності судження. Георг Гегель визначав предмет естетики як філософію мистецтва або філософію художньої діяльності і вважав, що естетика займається визначенням місця мистецтва в системі світового духу. Марксисти визначали естетику як науку про природу й закономірності естетичного освоєння дійсності і художньої культури суспільства. З усього сказаного можна зробити висновок, що предмет естетики рухливий і мінливий, і в історичній перспективі ця проблема залишається відкритою.

Естетичне виховання - цілеспрямований процес формування у людини естетичного ставлення до дійсності. Це відношення з виникненням людського суспільства розвивалося разом з ним, втілюючись у сфері матеріальної і духовної діяльності людей. Воно пов'язане зі сприйняттям і розумінням ними прекрасного в дійсності, насолодою їм, естетичним творчістю людини. Ідеї ??естетичного виховання зародилися давнину. Уявлення про сутність естетичного виховання, його завдання, цілі змінювалися починаючи з часів Платона і Аристотеля аж до наших днів. Ці зміни поглядів було зумовлено розвитком естетики як науки і розумінням сутності її предмета. Філософи матеріалісти (Д. Дідро і Н. Г. Чернишевський) вважали, що об'єктом естетики як науки є прекрасне. Ця категорія і лягла в основу системи естетичного виховання. У наш час проблема естетичного виховання, розвитку особистості, формування її естетичної культури продовжує залишатися однією з найважливіших завдань, що стоять перед школою та установами культури. Зазначена проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів. Серед них Д.Н.

Джола, Д.Б. Кабалевський, Н.І. Киященко, Б.Т. Лихачов, А.С. Макаренко, Б.М. Неменський, В.А. Сухомлинський, М.Д. Таборідзе, В.Н. Шацька, А.Б. Щербо та інші. Найпрекрасніше в житті - засіб і результат естетичного виховання. Воно концентрується в мистецтві, художній літературі, нерозривно пов'язане з природою, громадської та трудовою діяльністю, побутом людей, їх взаємовідносинами. Система естетичного виховання в цілому використовує всі естетичні явища дійсності.

1.2 Естетичне виховання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема


Естетичному вихованню у вітчизняній педагогіці завжди надавалося велике значення. Воно є однією з основ формування духовної культури особистості. Естетичне виховання здійснюється в сім'ї, в установах культури, дитячих загальноосвітніх навчальних закладах, цілеспрямовано і стихійно, професійно і засобами народної педагогіки.

Естетичне пронизує всі сфери діяльності людини. Воно притаманне тільки людині. Однак це соціальний процес, а не природний. Естетично людини необхідно виховувати. Теорія і практика естетичного виховання є важливим розділом педагогіки.

У працях вітчизняних педагогів розглядається сутність естетичного виховання, зміст, методи, прийоми і засоби.

Естетичне виховання в педагогіці розуміється як:

виховання здатності повноцінно сприймати і правильно розуміти прекрасне в природі, в праці, у суспільному житті, в явищах мистецтва, виховання естетичних почуттів, суджень та оцінок, виховання прагнення і здатності вносити елементи краси в життя, в мистецтво і в свою поведінку (В.Н. Шацька, М.П. Верб);

процес і результат ідейно естетично спрямованого навчання, самоосвіти, впливу засобів масової комунікації, в ході яких засвоюється система естетичних знань, купуються спеціальні естетично значимі творчі вміння, фо...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виховання естетичного смаку навчаються засобами декоративно-прикладного мис ...
  • Реферат на тему: Естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва
  • Реферат на тему: Умови успішного естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку в сім& ...
  • Реферат на тему: Шляхи и засоби естетичного виховання молодших школярів
  • Реферат на тему: Гра як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку