Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики

Реферат Перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики

. Оніщука, В. Паламарчук, І. Подлас, О. Савченко та інших дидактів [87].

Спеціальна підготовка майбутніх учителів з математики розглядалася Г. Бевзом, М. Богдановичем, М. Бурдою, М. Жалдак, Н. Ігнатенко, Н. Істоміної [29], Ю. Колягин, М. Метельський, С. Слепкань, А. Столяром, І. Тесленко, Л. Фрідманом, Н. Шкілем, П. Ерднієв та іншими [111].

У число відомих вітчизняних математиків і методистів, які внесли великий внесок у вирішення проблеми вдосконалення математичної освіти на всіх його рівнях і етапах, входять: І.К. Андронов, В.В. Афанасьєв, І.І. Баврін, В.Г. Болтянский, Н.Я. Виленкин, Г.Д. Глейзер, Б.В. Гнеденко, В.А. Гусєв, А.Н. Колмогоров, Ю.М. Колягин, Л.Д. Кудрявцев [48], Г.Л. Луканкін, В.Л. Матросов, В.М. Монахов, А.Г. Мордковіч, А.С. Бджілки, А.М. Пишкало [34], В.Д. Селютин, Л.Н. Скаткін, І.М. Смирнова, А.А. Столяр, А.Я. Хинчин, Р.С. Черкасов та ін.

Проблема вдосконалення професійної підготовки вчителя до навчання математики наскільки традиційна, настільки й актуальна. Її традиційність пов'язана з природним бажанням вчених і практиків минулого і сьогодення удосконалювати процес викладання математики відповідно до розвитком науки і суспільства, а актуальність визначається принциповою неможливістю дати остаточне рішення цієї проблеми. Вирішенню цієї проблеми стосовно до початковій школі і близьких їй за своєю суттю проблем були присвячені роботи цілого ряду відомих методистів і математиків, багато з яких мають безпосереднє відношення до створення підручників математики для початкової школи. Серед них можна назвати І.І. Аргинской, М.А. Байтові, Г.В. Бельтюкова, Н.Я. Виленкина, Г.В. Дорофєєва, Н.Б. Істоміну [28; 33], М.І. Моро [59], Л.Г. ІІетерсона, А.С. Бджілки, А.М. Пишкало, Л.Н. Скаткина, А.А. Столяра, Л.П. Стойлова, М.В. Ткачову, П.М. Ердніева [111] та ін.

Однак проблема підготовки вчителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання при вивченні математики ще недостатньо досліджена як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

Актуальність і недостатня теоретико-методична розробленість даної проблеми, а також потреби практики зумовила вибір теми дослідження : Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики raquo ;.

Об'єкт дослідження - підготовка майбутніх учителів до використання елементів проблемного навчання в початковій школі

Предмет дослідження - технологія підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики.

Мета дослідження - теоретичне обгрунтування та експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики.

Гіпотеза дослідження. Вважаємо, що готовність майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики буде забезпечуватися впровадженням розробленої технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання при вивченні основних математичних величин, орієнтованої на:

усвідомлення майбутніми вчителями значення позитивної мотивації до вивчення математики та освоєння способів її формування;

оволодіння механізмами проблематизації предметного поля уроку математики в процесі вивчення відповідного методичного курсу;

формування вміння вибудовувати чіткий алгоритм дій по вирішенню проблеми в процесі педагогічної взаємодії.

Вважаємо, що освоєння технології дозволить студентам самим пройти всі етапи вивчення основних величин в 1 класі з використанням елементів проблемного навчання.

У відповідності з гіпотезою і метою визначені наступні завдання дослідження:

проблемне навчання урок математика

1. Уточнити суть понять проблемне навчання raquo ;, методи проблемного навчання raquo ;, математична підготовка майбутніх учителів початкових класів .

. Проаналізувати зміст математичної складової професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів

. Визначити критерії, показники, рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання при вивченні основних математичних величин в 1 класі

. Розробити технологію підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики

. Експериментально перевірити ...


Назад | сторінка 2 з 47 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інформаційно-методичний супровід підготовки майбутніх учителів початкових к ...
  • Реферат на тему: Використання елементів проблемного навчання на уроках біології
  • Реферат на тему: Розробка уроку математики в технології проблемного навчання
  • Реферат на тему: Формування обчислювальних навичок у молодших школярів з організацією пробле ...
  • Реферат на тему: Характеристика проблемно-пошукових методів навчання та їх використання у на ...