Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Соціальна робота

Реферат Соціальна робота

аслідки прийнятих рішень не перекладається на підлеглих. p align="justify"> Зазвичай демократичний стиль управління застосовується в тому випадку, коли виконавці добре, іноді навіть краще керівника, розбираються в тонкощах роботи і можуть внести до неї новизну і творчість. Обстановка, створювана керівником-демократом, носить також виховний характер і дозволяє досягати цілі з малими витратами. Відбувається позитивний резонанс влади: авторитет посади підкріплюється особистим авторитетом. p align="justify"> Демократичний стиль кращий для керівництва складними видами діяльності, де на першому місці виступає якість.

Ліберальний стиль управління спирається на мінімальне втручання керівника у справи підлеглих, демонструє відстороненість від вирішення управлінських завдань і в цьому сенсі є пасивним.

Ліберальний, або попустітельскій, стиль характеризується стандартно-формальним тоном керівника, відсутністю похвали і осуду. При виконанні управлінських функцій керівник пасивний. Основний метод його роботи - вмовляння співробітників для виконання завдання. Справи в колективі йдуть самі по собі, співробітництво як таке відсутнє. Керівник вказівок не дає. Робота розподіляється в основному самими співробітниками і неформальним лідером. Нововведення керівнику ліберального типу чужі, в цьому питанні він залишається консерватором. Колектив в його відсутність працює недостатньо ефективно. Позиція керівника знаходиться в стороні від групи. p align="justify"> Три основні стилі, описаних вище, в чистому вигляді майже ніколи не зустрічаються. Найчастіше керівникам притаманні змішані стилі. br/>

. Технологія соціальної експертизи та моделювання


Під експертизою (експертному методом) прийнято розуміти дослідження якого-небудь питання, що вимагає спеціальних знань, з поданням мотивованого ув'язнення.

Соціальна експертиза - це всебічна оцінка стану соціальних, у тому числі трудових, відносин в організації (організаціях, розташованих в одному адміністративно-територіальному утворенні) і розробка практичних рекомендацій сторонам соціального партнерства.

Основною метою С.Е. є підвищення рівня соціального партнерства в організації (адміністративно-територіальному утворенні) і вироблення цілісної системи соціальних локальних (територіальних) стандартів для організацій будь-яких організаційно-правових форм усіх форм власності.

Для проведення соціальної експертизи профспілковими фахівцями була розроблена система показників, які зібрані в три групи: формальні показники (1), кількісні показники (2) і якісні показники (3).

(1): наявність системи локальних нормативних актів, що регулюють трудові відносини в організації (накази керівника організації; положення, що регламентують трудовий розпорядок в організації; положення, що регламентують застосування дисциплінарних стягнень; положення, що регламентують застосування матеріальних і моральних стимулів та інші); наявність колективного договору та локальних угод в організації; наявність в організації встановлених додаткових пільг для працівників (соцпакет; професійні пенсійні системи) та ін формальні показники.

(2): кількість спільних органів (комісій, комітетів, робочих груп тощо) представників працівників і роботодавців в організації; співвідношення рівнів оплати праці різних категорій працівників; кількість понаднормово відпрацьованого працівниками часу в організації в оцінюваному періоді; рівень плинності кадрів в організації в оцінюваний період; кількість дозволених індивідуальних, в тому числі в судовому порядку, і (або) колективних трудових спорів в оцінюваному періоді; кількість учнів (переподготавліваемих) працівників в організації та ін кількісні показники.

(3): якість (структуризація і опрацьованість) локальних нормативних актів, що регулюють трудові відносини в організації; якість (розгалуженість і опрацьованість) колективного договору і локальних угод в організації за їх наявності; форми вирішення колективних трудових спорів в організації в оцінюваному періоді; періодичність виплати заробітної плати працівникам організації; набір пільг і гарантій для різних категорій працівників (молодих працівників; жінок; працівників, які поєднують роботу з навчанням; ветеранів праці та інших) та ін якісні показники.

По кожній групі показників складається протокол оцінки відповідної групи. Протоколи оцінки груп показників є власністю оцінюваної організації. p align="justify"> За результатами соціальної експертизи складаються експертний висновок, що містить оцінку стану соціальних, у тому числі трудових, відносин в організації, і рекомендації сторонам соціального партнерства.

Експертний висновок є спільною власністю замовника та органу (організації), що проводив соціальну експертизу. ...


Назад | сторінка 3 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Показники по праці і заробітної плати працівників організації та шляхи їх о ...
  • Реферат на тему: Порядок організації системи оплати праці працівників митних органів РФ та у ...
  • Реферат на тему: Сучасні форми і системи організації оплати праці в організації
  • Реферат на тему: Організації соціального захисту працівників вугільної промисловості
  • Реферат на тему: Підвищення мотивації праці працівників організації