Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Критерії допустимості доказів у цивільному процесі

Реферат Критерії допустимості доказів у цивільному процесі

ило допустимості не зв'язується в законі з фактичними даними, а має відношення тільки до процесуальній формі доказів, тобто до засобів доказування. На думку інших правознавців, докази в цивільному процесі - засоби отримання судом істинного знання про факти, що мають значення для справи. Наприклад, Д.М. Чечет вважає, що судовими доказами є всі фактичні дані (факти, відомості про факти), а також засоби доказування, які в передбачених законом процесуальних формах використовуються в суді для всебічного і повного дослідження обставин і винесення законного і справедливого решенія.1
Аналогічної точки зору дотримується А.К. Сергун, вона вважає, що судові докази - це передбачені і регламентовані законом процесуальні засоби доказування (ч.1 ст.55ГПК), та доказами називають також отримані з них фактичні дані, на підставі яких суд встановлює обставини дела.2
Аналіз доказів тільки за допомогою засобів доказування значно збіднює їх поняття: увага концентрується лише на їх формі. Найбільш обгрунтованою видається точка зору, згідно з якою докази являють собою складну юридичну конструкцію, яка вказує на єдність і взаємозв'язок форми і змісту судових доказательств.3 Отже, докази - це завжди відомості про факти, але не самі факти, адже суд використовує не обставини, а інформацію про них. В основі даного висновку лежить інформаційний підхід. Інформація - це відомості, повідомлення, отримані від матеріальних об'єктів, тобто кошти встановлення фактів. Отже, під змістом доказів можна розуміти інформацію, відомості про факти, що підлягають встановленню у справі. У результаті відображення об'єкти вкарбовуються на певному носії у вигляді конкретного образу. Точно так само і при доведенні, пише І. В. Решетнікова: «Обставини, що підлягають доказуванню, відображаються у відомостях про ці обставини. Залежно від характеру зв'язку відомості можуть відображати обставини предмета доказування безпосередньо або опосередковано. На основі їх вивчення суб'єкти доказування приходять до певних висновків, що дозволяє справу ».1 Процесуальний закон регламентує форму, за допомогою якої можуть бути отримані дані відомості. Іншими словами, на відміну від доказів у звичайному значенні цього слова, судові докази повинні містити в собі інформацію, витягнуту тільки зі встановлених в законі засобів доказування. Разом з тим цивільне процесуальне доказування здійснюється відповідно до встановленої законом процесуальної формою, тобто докази отримують, досліджують і оцінюють у суворій відповідності до вимог цивільного процесуального закону.

Таким чином, поняття судового доказу може бути дано шляхом відображення у ньому наступних характеристик: відомості про факти; відомості, отримані із зазначених у законі засобів доказування; відомості про факти, отримані в порядку, передбаченому в процесуальним законом.

На підставі вищевикладеного можна сформулювати наступне визначення: судовими доказами є відомості про факти, здатні підтвердити або спростувати мають значення для правильного вирішення справи факти, отримані, досліджені і виражені в строго встановленому процесуальним законом порядке.1

Докази мають колосальне значення для цивільного судочинства, так як тільки за допомогою доказів суд може встановити невідомі йому факти, і на їх основі винести дійсно правильне рішення з того чи іншого справі, а значить, і відновити порушені права.


1.2 Класифікац...


Назад | сторінка 3 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Судові докази и доказування у господарському процессе
  • Реферат на тему: Види доказів (засоби доказування)
  • Реферат на тему: Докази і доказування. Заходи процесуального примусу
  • Реферат на тему: Докази та доказування