Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу

Реферат Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу

ієнт бета.

В якості безризикової ставки доходу у світовій практиці використовується зазвичай ставка доходу за довгостроковими державними борговими зобов'язаннями; вважається, що держава є найнадійнішим гарантом за своїми зобов'язаннями, ймовірність його банкрутства практично виключається. Однак державні цінні папери в умовах Росії не сприймаються, як безризикові і для визначення ставки дисконтування в якості безризикової може бути прийнята ставка по вкладеннях, що характеризується найменшим рівнем ризику, наприклад, ставка за валютними депозитами в Ощадбанку.

Коефіцієнт b - показник систематичного ризику. На фондовому ринку виділяються два види ризику: 1) специфічний для конкретної компанії (несистематичний, визначається мікроекономічними факторами); 2) загальноринковий, характерний для всіх компаній, акції яких знаходяться в обігу (систематичний, визначається макроекономічними факторами) .рассчітивается виходячи з амплітуди коливань загальної прибутковості акцій конкретної компанії в порівнянні із загальною прибутковістю фондового ринку в цілому і показує мінливість цін на акції окремої компанії по порівнянні зі змінами в котируванні всіх акцій, що обертаються на даному ринку:

b gt; 1: підприємство більш ризиковане для вкладення коштів, ніж середнє підприємство, що діє на ринку;

b lt; 1: менша мінливість цін акцій компанії, а, отже, і ризик менший, ніж характерний в середньому для даного ринку.

Застосування моделі САРМ для закритих компаній вимагає додаткових коригувань.

Розрахунок величини вартості в постпрогнозний період. Залежно від перспектив розвитку бізнесу в постпрогнозний період вибирається один із способів розрахунку його вартості на кінець прогнозного періоду, представлених в таблиці 2.


Таблиця 2. - Методи розрахунку вартості підприємства на кінець прогнозного періоду

Назва методаУсловія і особливості прімененіяМетод розрахунку за ліквідаційною стоімостіПріменяется, якщо в послепрог?? озний період очікується банкрутство підприємства з подальшим продажем наявних активів. Враховуються витрати, пов'язані з ліквідацією, і знижка на терміновість у разі термінової ліквідації. Для оцінки діючого підприємства, що приносить прибуток, а тим більше що знаходиться в стадії росту, цей метод непріменімМетод розрахунку за вартістю чистих актівовРасчет заснований на визначенні очікуваної ринкової вартості активів підприємства на кінець прогнозного періоду за вирахуванням зобов'язань. Метод може бути використаний для стабільного бізнесу, головною характеристикою якого є значні матеріальні актівиМетод передбачуваної продажіДенежний потік перераховується в показники вартості за допомогою спеціальних коефіцієнтів, отриманих з аналізу ретроспективних даних по продажах зіставних компаній. На російському ринку через малої кількості ринкових даних застосування методу вельми проблематічноМодель ГордонаМодель Гордона заснована на прогнозі отримання стабільних доходів у залишковий період і передбачає, що величини зносу і капіталовкладень рівні

Розрахунок проводиться за формулою:


де V (term) - вартість в постпрогнозний період (t + 1) - грошовий потік доходів за перший рік постпрогнозного (залишкового) періоду; - ставка дисконту; - довгострокові темпи зростання грошового потоку.

При відсутності темпів зростання коефіцієнт капіталізації буде дорівнює ставці дисконтування


ГЛАВА. Застосування дохідного підходу в дисертації Ломакін Володимир Миколайович «Розвиток дохідного підходу в оцінці автотранспортних засобів в Російській Федерації»


Автором дисертації проведений аналіз фінансової інформації про потоки доходів, принесених різними видами автотранспортних засобів, здійснена розробка методики розрахунку вартості дохідним підходом, розрахована ставка дисконтування з урахуванням особливостей автотранспорту як об'єкта оцінки, запропонована авторська методика розрахунку вартості реального опціону з урахуванням економічних умов, що склалися в нашій країні, і плаваючої ставки дисконтування, розроблена нова методика розрахунку лізингових платежів за автотранспортним засобам адекватна динаміці швидко мінливого позичкового ринку.

Визначення вартості автотранспортного засобу можливо з використанням методу реальних опціонів, хоча даний метод в практиці оцінки практично не застосовується. Базова формула, на якій грунтується використання опціонів виглядає наступним чином:де - скоригована чиста приведена величина інвестиційного проекту;- Пасивне значення, розраховане на основі традиційного методу дисконтування грошових потоків;- Вартість опціону.

При визначенні вартості реального опціону використо...


Назад | сторінка 4 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи розрахунку величини економічного зносу, враховується при розрахунку ...
  • Реферат на тему: Оцінка ринкової вартості підприємства. Управління факторами вартості
  • Реферат на тему: Можливості та особливості використання моделі дисконтованих грошових потокі ...
  • Реферат на тему: Оцінка вартості компанії в рамках дохідного підходу
  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)